null

Forum Integracyjne Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów oraz student Uczelni Łazarskiego podczas prezentacji

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się jak pracuje i czym jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Mokotów

25 listopada na Uczelni Łazarskiego zostało zrealizowane wydarzenie pn. „Forum Integracyjne Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów – prawa i obowiązki uczniów” organizowane przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Mokotów. Uczestnicy spotkania - przedstawiciele samorządów uczniowskich z mokotowskich szkół ponadpodstawowych oraz młodzież zrzeszona w instytucjach pozaszkolnych na Mokotowie, mieli okazję dowiedzieć się jak pracuje i czym jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Mokotów oraz jak można wesprzeć szkolne samorządy i inne działania młodzieży na terenie dzielnicy. Hasłem przewodnim Forum były prawa i obowiązki uczniów oraz aktywizacja samorządów uczniowskich.

Spotkanie oficjalnie otworzył Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski.

W dalszej części wydarzenia  Aleksandra Gajewska – działaczka samorządowa i posłanka na Sejm IX kadencji, podzieliła się doświadczeniem z poziomu kreowania własnej ścieżki zawodowej, zachęcając młodych działaczy  do otwartego i świadomego działania na rzecz młodzieży w szkołach i dzielnicy.

Nie zabrakło  wątków edukacyjnych. Zaproszeni prawnicy praktycy wprowadzili uczestników w temat praw i obowiązków ucznia. Prezentację zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.
 
W kolejnym wystąpieniu przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów opowiedzieli o tym dlaczego warto wnioskować o stypendia dla młodzieży.

Spotkanie zakończyła prezentacja przedstawicielki Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy dotyczące możliwości i potencjału samorządów uczniowskich.

Realizację zadania nadzoruje  Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Mokotów.

Zadanie „Forum Integracyjne Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów – prawa i obowiązki uczniów” współfinansowano ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski oficjalnie otwiera wydarzenie
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Grupa uczestników wydarzenia na tle ścianki MRDM, stoją za biurkiem
Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów oraz student Uczelni Łazarskiego podczas prezentacji
Prelegentka – prawniczka podczas prezentacji