null

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dowody osobiste

otwiera się w nowej karcie)Stanowiska obsługi bezpośredniej - sala A, parter Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27

  • Informacja, tel. 22 443 63 80
  • Sekretariat, tel. 22 443 62 60

email: mokotow.ao@um.warszawa.pl


Nowe e-dowody już dostępne!

Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

WAŻNE!

  • Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
  • Złożernie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
  • Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla dziecka możesz złożyć elektronicznie.

Dodatkowe informacje na stronie edowod.gov.pl