null

Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje na temat zadania inwestycyjnego „Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22”

Koszt podpisanej umowy: 1.840.000 zł

Termin zakończenia prac I etapu: 18.04.2023 r.

W ramach podpisanej umowy dotyczącej wykonania I etapu zadania „Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22” planuje się wykonać:

 • rozbiórkę istniejącej nierównej i zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni ze starych płyt chodnikowych,
 • wycinkę drzew kolidujących z zadaniem
 • budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej z umieszczonymi poprzecznie dwoma boiskami do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową
 • budowę boiska do piłki siatkowej
 • budowę bieżni okrężnej, trójtorowej, długości 200 m z wbudowaną bieżnią prostą do biegów na 60 m
 • budowę zeskoczni do skoku w dal, z rozbiegiem na strefie wyhamowania bieżni prostej
 • montaż wyposażenia sportowego
 • rekultywacja trawników

W ramach II etapu, który przewidziany jest do realizacji w roku 2023 zaplanowane jest wykonanie:

 • oświetlenia boisk
 • montaż zestawu do ćwiczeń kalistenicznych (street workout)
 • wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej
 • nasadzenia zastępcze
 • uporządkowanie pozostałego terenu zewnętrznego.

Inwestycje na Mokotowie