null

Dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatek osłonowy jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca za okres od stycznia 2024 do 30 czerwca 2024, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu, liczby osób w gospodarstwie domowym oraz rodzaju źródła ogrzewania. Więcej informacji na stronie: Dodatek osłonowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

  • Wnioski o wypłatę świadczenia  należy złożyć do 30.04.2024 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.
  • Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Gdzie należy składać wnioski?

Punkty przyjmowania wniosków w sprawie dodatku osłonowego w Dzielnicy Mokotów:

Punkt dla całej Dzielnicy:

  • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27

Wnioski można składać w godz. pracy Urzędu, tj. w poniedziałki 8.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00.

tel. 22 443 65 00, 22 443 65 01, mokotow.wom@um.warszawa.pl

  • Punkt dla mieszkańców Górnego Mokotowa:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Dąbrowskiego 71.

Wnioski można składać w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.  8:00-16:00 oraz we wtorki w godz. 8.00-12.00.

tel. 22 443 67 62, 22 443 67 64, mokotow.wsz.dabrowskiego@um.warszawa.pl

  • Punkt dla mieszkańców Dolnego Mokotowa:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Sielecka 10.

Wnioski można składać w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 oraz w środy w godz. 8.00-12.00.

tel. 22 443 67 50, 22 443 67 57, 22 325 46 00, mokotow.wsz.sielecka@um.warszawa.pl

Załączniki: