null

Dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatek osłonowy jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca za rok 2022, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu, liczby osób w gospodarstwie domowym oraz rodzaju źródła ogrzewania. Więcej informacji na stronie: dodatek osłonowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl

  • Wnioski o wypłatę świadczenia  należy złożyć do 31.10.2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.
  • W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata świadczenia zostanie zrealizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 r. wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Gdzie należy składać wnioski?

Punkty przyjmowania wniosków w sprawie dodatku osłonowego w Dzielnicy Mokotów:

Punkt dla całej Dzielnicy:

  • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27

Wnioski można składać w godz. pracy Urzędu, tj. w poniedziałki 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00.

tel. 22 443 65 00, 22 443 65 01, mokotow.wom@um.warszawa.pl

  • Punkt dla mieszkańców Górnego Mokotowa:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Dąbrowskiego 71.

Wnioski można składać w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.  8:00-16:00 oraz we wtorki w godz. 8:00-12:00.

tel. 22 443 67 62, 22 443 67 64, 22 325 46 46, mokotow.wsz.dabrowskiego@um.warszawa.pl

  • Punkt dla mieszkańców Dolnego Mokotowa:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Sielecka 10.

Wnioski można składać w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 oraz w środy w godz. 8:00-12:00.

tel. 22 443 67 50, 22 443 67 57, 22 325 46 00, mokotow.wsz.sielecka@um.warszawa.pl

Wnioski o dodatek osłonowy do pobrania