null

Działalność gospodarcza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są bezpłatne.

W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.