null

Dzielnicowy Punkt Wymiany Informacji o Pomocy dla Uchodźców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na Mokotowie działa wiele punktów świadczących pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ważne jest, aby informacja o wsparciu trafiała do potrzebujących dlatego chcemy zebrać w jednym miejscu dostępne informacje na temat działań pomocowych. Prosimy więc o przesyłanie do urzędu na adres mokotow.wsz@um.warszawa.pl informacji dotyczących:

  • Punktów zbiórki;
  • Punktów wydawania darów potrzebującym;
  • Miejsc, w których organizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia dla dzieci, rodzin z Ukrainy itp.;
  • Miejsc, w których świadczona jest pomoc psychologiczna dla uchodźców.

Informacje te będziemy udostępniać i przekazywać bezpośrednio potrzebującym.

Prosimy o przesyłanie następujących danych:

  1. Adres punktu/miejsca;
  2. Nazwa organizatora punktu/miejsca;
  3. Rodzaj świadczonej pomocy;
  4. W jakich dniach i godzinach świadczona jest pomoc;
  5. Osoba do kontaktu;
  6. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail.

Dziękujemy!

W przypadku pytań dotyczących punktu wymiany informacji, prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, tel. 22 325 45 81. 

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z urzędem pod adresem email: mokotow.urzad@um.warszawa.pl lub numerami telefonu 22 443 65 00, 22 443 65 01.

Pomoc dla Ukrainy - informacje