null

Gospodarka nieruchomościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej - tel. 22 443 65 22, 22 443 65 23


Przyjmowanie wniosków o:

  • dzierżawę nieruchomości,
  • udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  • ustalenie innego terminu płatności za dzierżawę gruntu,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości,
  • wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów,
  • ustanowienie służebności gruntowej.
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z Działu IV księgi wieczystej z tytułu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu w związku z wygaśnięciem obowiązku zwrotu bonifikaty