null

Handel obwoźny - wykaz miejsc

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Uchwałą Nr 1301/2020 z 15 kwietnia 2020 r. ustalił wykaz miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego

DZIELNICA MOKOTÓW

Wykaz miejsc

Lp.

położenie miejsca (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania nr działki ewidencyjnej i obręb)

poza pasem drogowym/w pasie drogowym

powierzchnia miejsca

liczba stanowisk

powierzchnia stanowisk

przedmiot sprzedaży asortyment

okres prowadzenia handlu

Dane
Kontaktowe
dot. zarządcy
terenu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ul. Wałbrzyska w rejonie cmentarza (dz.ew.nr 1/2 z obrębu 1-04-15)

mapa

w pasie drogowym

7,00 m 2

3

1 x 3,00 m2 2 x 2,00 m2

kwiaty, znicze

całoroczny

Zarząd Dróg Miejskich www.zdm.waw.pl
tel. (22) 55 89 000

2

ul. Rakowiecka w rejonie pętli tramwajowej (dz.ew.nr 22 z obrębu 1-01-02)

mapa

w pasie drogowym

2,00 m2

1

1 x 2,00 m2

kwiaty

całoroczny

Zarząd Dróg Miejskich www.zdm.waw.pl
tel. (22) 55 89 000

3

ul. Dąbrowskiego w rejonie al. Niepodległości (dz.ew. nr 98/4 z obrębu 1-01-17)

mapa

w pasie drogowym

6,00 m2

1

1 x 6,00 m2

choinki

17-24 XII,

Zarząd Dróg Miejskich www.zdm.waw.pl
tel. (22) 55 89 000

4

ul. Wałbrzyska w rejonie cmentarza (warunkowo- funkcjonowanie wskazanych miejsc zależy od zatwierdzenia zmienionej organizacji ruchu w danych dniach w roku kalendarzowym)

mapa

w pasie drogowym

102,00 m2

28

18 x 4,00 m210 x 3,00 m2

kwiaty,znicze

28 X - 04 XI

Zarząd Dróg Miejskich www.zdm.waw.pl
tel. (22) 55 89 000

 

5

ul. J. Bytnara „Rudego” róg Joliot-Curie (dz.ew. nr 64/1 z obrębu 1-02-05

mapa

w pasie drogowym

14,00 m2

2

2 x 7,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII

WID-C Dz.Mokotów mokotow.wid@um.warszawa.pl tel. (22) 443 67 00 

6

ul. Goraszewska (dz.ew.nr 31 z obrębu 1-05-19)

mapa

w pasie drogowym

2,00 m2

1

2,00 m2

kwiaty cięte

całoroczny

WID-C Dz.Mokotów mokotow.wid@um.warszawa.pl tel. (22) 443 67 00 

7

ul. J.S .Bacha róg Wałbrzyskiej (dz. ew. nr 25/1 z obrębu 1-04-14)

mapa

droga wewnętrzna

6,00 m2

1

6,00 m2

kwiaty

całoroczny

WID-C Dz.Mokotów mokotow.wid@um.warszawa.pl tel. (22) 443 67 00 

8

ul. Olesińska róg Puławskiej (dz.ew. nr 32/3 z obrębu 1-01-20)

mapa

w pasie drogowym

2,00 m2

1

2,00 m2

ozdoby świąteczne

10-24 XII,

WID-C Dz.Mokotów mokotow.wid@um.warszawa.pl tel. (22) 443 67 00 

9

ul.Olkuska róg Puławskiej (dz.ew.nr 97 z obrębu 1-01-26)

mapa

w pasie drogowym

2,00 m2

1

2,00 m2

ozdoby świąteczne

10-24 XII,

 

WID-C Dz.Mokotów mokotow.wid@um.warszawa.pl tel. (22) 443 67 00 

10

ul. Św. Bonifacego – po stronie cmentarza (dz.ew.nr 250 z obrębu 1-05-10)

mapa

w pasie drogowym

156,00 m2

33

3 x 32,00m2, 30 x 2,00 m2

kwiaty, znicze

28 X- 11 XI

WID-C Dz.Mokotów mokotow.wid@um.warszawa.pl tel. (22) 443 67 00  

11

ul. Puławska róg Dworkowej (dz.ew. nr 50/4 z obrębu 1-01-14)

mapa

poza pasem drogowym

16,00 m2

3

1 x 4,00 m2, 2 x 6,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed świętami Wielkanocnymi

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy kontakt@zzw.waw.pl
tel. (22) 277 42 00

12

ul. Puławska (dz.ew. nr 129/2 z obrębu 1-01-02)

mapa

poza pasem drogowym

20,00 m2

2

2 x10,00 m2

choinki,

10-24 XII

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy kontakt@zzw.waw.pl
tel. (22) 277 42 00

13

ul. Modzelewskiego róg Al. Lotników (dz.ew. nr 2/7 z obrębu 1-04-06)

mapa

poza pasem drogowym

860,00 m2

3

3 x 20,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

14

ul. Gołkowska (dz.ew. nr 5 z obrębu 1-05-11)

mapa

poza pasem drogowym

120,00 m2

2

2 x 10,00 m2

choinki

10-24 XII

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

15

ul. Woronicza róg Joliot-Curie (dz.ew.nr 23/1 z obrębu 1-02-13)

mapa

poza pasem drogowym

100,00 m2

1

1 x 20,00 m2

choinki

10-24 XII

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

16

ul.Orzycka róg Rzymowskiego (dz.ew. 38/3 z obrębu 1-04-11)

mapa

poza pasem drogowym

180,00 m2

1

1 x 30,00 m2

choinki

10-24 XII

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

17

ul. Puławska róg Klonowej – skwer im. J. Kaczmarskiego (dz.ew.nr 1 z obrębu 1-01-13)

mapa

poza pasem drogowym

8,00 m2

2

2 x 4,00 m2

kwiaty,

całoroczny

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

18

ul. Modzelewskiego róg al. Lotników – przy supermarkecie (dz.ew. nr 2/7 z obrębu 1-04-06)

mapa

poza pasem drogowym

8,00 m2

2

2 x 4,00 m2

kwiaty,

całoroczny

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

19

ul. Gołkowska (dz.ew. nr 5 z obrębu 1-05-11)

mapa

poza pasem drogowym

4 m2

1

1 x 4,00 m2

kwiaty,

całoroczny

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

20

ul. Puławska – Bukowińska – rej. Dw. Południowego (dz.ew. nr 7/18 z obrębu 1-02-30)

mapa

poza pasem drogowym

650,00 m2

36

 

 

36 x 6,00 m2

art. spożywcze, art. przemysłowe

całoroczny

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

21

ul. Puławska – przy budynku nr 30 (dz.ew. nr 31/8 z obrębu 1-01-02)

mapa

poza pasem drogowym

6 m2

2

2 x 3,00 m2

kwiaty,

całoroczny

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

22

ul.Puławska  (dz.ew.nr 14/3 z obrębu 1-02-30)

mapa

poza pasem drogowym

332,00 m2

15

15 x 6,00 m2

art. spożywcze, art. przemysłowe

całoroczny

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

23

ul. Św. Bonifacego róg Sobieskiego (dz.ew. nr 6/7 z obrębu 1-05-30)

mapa

poza pasem drogowym

10,00 m2

1

1 x 10,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed Świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

24

ul. L. van Beethovena róg Bobrowieckiej (dz.ew. nr 24/95 z obrębu 1-03-12)

mapa

poza pasem drogowym

1690,00 m 2

3

3 x 30,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed Świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

25

ul. Bernardyńska (dz.ew.4/2(cz) z obrębu 1-05-11

mapa

poza pasem drogowym

80,00 m2

2

2 x 40,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed Świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

26

ul.Nałęczowska – skwer im. A.Steinbergowej (dz.ew.nr 45 z obrębu 1-05-37)

mapa

poza pasem drogowym

130,00 m 2

1

1 x 30,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed Świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

27

ul. Modzelewskiego róg al. Wilanowskiej (dz.ew.nr 81/5 z obrębu 1-04-05)

mapa

poza pasem drogowym

1690,00 m 2

3

3x 30,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed Świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

28

ul. Rolna róg Niedźwiedziej (dz.ew.34/1 i 34/2 z obrębu 1-04-08)

mapa

poza pasem drogowym

180,00 m 2

1

1 x 30,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed Świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

29

ul. J.P. Woronicza róg al. Niepodległości – skwer im. M. Zimińskiej (dz. ew.nr 2/6, 2/8, 2/9, 2,10 i 2/11 z obrębu 1-02-16)

mapa

poza pasem drogowym

1720,00 m 2

4

4 x30,00 m2

choinki, ozdoby świąteczne

10-24 XII, 3 tyg. przed Świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

30

ul. Orzycka róg Rzymowskiego (dz.ew.nr 50 (cz) z obrębu 1-04-11)

mapa

poza pasem drogowym

290,00 m2

2

2 x 20,00 m 2

choinki, ozdoby świąte-czne

10-24 XII, 3 tyg. przed Świętami Wielkanocnymi

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

31

ul. Puławska - przy budynku nr 143 (dz.ew.nr 7/18 z obrębu 1-02-30)

mapa

poza pasem drogowym

380,00 m2

1

1 x 30,00 m2

choinki, ozdoby świąte-czne

10-24 XII,

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40

32

ul. Bukowińska – przy budynku nr 22A (dz.ew. nr 7/18 z obrębu 1-02-30)

mapa

poza pasem drogowym

380,00 m2

1

1 x 30 m2

choinki, ozdoby świąte-czne

10-24 XII,

WSN Dz. Mokotów mokotow.wsn@um.warszawa.pl tel. (22) 443 63 40