null

Jak usprawnić ruch rowerowy na Starym Mokotowie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa ludzi i 2 rowery stoi na ulicy przy zielonym stoisku konsultacji społecznych, rozmawiają

Dostępny jest raport z konsultacji dotyczących usprawnienia ruchu rowerowego na Starym Mokotowie! Dziękujemy za Wasz liczny udział i wszystkie zgłoszone uwagi i opinie do konsultowanych koncepcji!

Chcemy ułatwić mieszkankom i mieszkańcom Warszawy poruszanie się rowerem po Starym Mokotowie. Przygotowaliśmy koncepcję rozwoju ruchu rowerowego.

Obszar Starego Mokotowa, który został objęty konsultacjami to stosunkowo niewielka część dzielnicy, ale charakter jego zabudowy (pierzejowa i bardzo gęsta) powoduje, że istniejące problemy komunikacyjne są na tym terenie najbardziej dotkliwe i wymagają innych rozwiązań niż w pozostałych częściach dzielnicy Mokotów.

„Program rozwoju ruchu rowerowego dla obszaru Starego Mokotowa” będzie dostępny dla autorów przyszłych projektów Budżetu Obywatelskiego, aby na etapie pisania projektu mogli sprawdzić jego zgodność z rozwiązaniami zawartymi w opracowanym PRRR.

Link do raportu