null

Kalendarium wydarzeń oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 - link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe

 • 16 – 29 stycznia 2023 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

podlaskie, warmińsko-mazurskie

 • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 • 13 – 26 lutego 2023 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

Termin ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

*W szkołach w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

W terminie głównym (23-25 maja 2023 r.):

 1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym (12-14 czerwca 2023 r.)

 1. język polski –12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

*W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

Termin główny 11-13 stycznia 2023 r.

Termin dodatkowy 23-25 maja 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.
(31 stycznia semestr jesienny)

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 r.


 

 

 

 

 

 

 

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2023 r.

 


 

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

27 stycznia 2023 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Egzamin maturalny

Termin ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Termin główny – część pisemna:

 4-23 maja 2023 r. godz. 9:00

Termin główny – część ustna:

10-23 maja 2023 r. (z wyjątkiem 14 i 21 maja)

Termin dodatkowy – część pisemna: 

1-19 czerwca 2023 r.

Termin dodatkowy – część ustna:

5-7 czerwca 2023 r.

Termin poprawkowy – część pisemna:

22 sierpnia 2023 r. godz. 9:00

Termin poprawkowy – część ustna:

21 sierpnia 2023 r (poniedziałek)

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

7 lipca 2023 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego poprawkowego:

8 września 2023 r.

10.

Egzamin zawodowy

Termin ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Formuła 2019

Terminy egzaminów: Sesja 1. 2023 Zima:

Termin składania  dokumentów: 15 września 2023 r.

Termin główny: 9–21 stycznia 2023 r.:

 • część pisemna 10–14 stycznia 2023 r.
 • część praktyczna:
 • model „d” - 9 stycznia 2023 r.
 • model „w”, „wk”, „dk”  9- 21 stycznia 2023 r.

Termin dodatkowy: 30-31 stycznia 2023 r.:

 • część pisemna: 30 stycznia 2023 r.
 • część praktyczna:
 • model „d”   – 31 stycznia 2023 r.
 • model „w”, „wk” „dk” – 31 stycznia 2023 r.

Sesja 2. 2023 Lato:

Termin składania  dokumentów:

7 lutego 2023 r. (7 kwietnia 2023 dla powtarzających)

Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r.

 • część pisemna:  2-7 czerwca 2023 r.
 • część praktyczna:
 • model „d” – 1 czerwca 2023 r.
 • model „w”, „wk” „dk”– 1-18 czerwca 2023 r.

Termin dodatkowy: 28 – 29 czerwca  2023 r.

 • część pisemna:  28 czerwca 2023 r.
 • część praktyczna:
 • model „d” –29 czerwca 2023 r.
 • model „w”, „wk” „dk” –29 czerwca 2023 r.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

12.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.