null

Kalendarium wydarzeń oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 - link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023 r.

3.

Ferie zimowe

 • 15-28 stycznia 2024 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 • 22 stycznia – 4 lutego 2024 r.

podlaskie, warmińsko-mazurskie

 • 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 • 12-25 lutego 2024 r.

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca-5 kwietnia 2024 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

Termin ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
*W szkołach w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

W terminie głównym (14-16 maja2024 r.):

 1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka –15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym (10-12 czerwca 2024 r.)

 1. język polski –10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

*W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

Termin główny 10-12 stycznia 2024 r.
Termin dodatkowy 14-16 maja 2024 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazanie wyników szkołom:
3 lipca 2024 r.

(31 stycznia 2024 semestr jesienny)

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

26 kwietnia 2024 r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2024 r.

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

26 stycznia 2024 r.

9.

Egzamin maturalny

Termin ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Termin główny – część pisemna

7-24 maja 2024 r. godz. 9:00

Termin główny – część ustna:

11-25 maja 2024 r. (z wyjątkiem 12 maja)

Termin dodatkowy – część pisemna: 

3-17 czerwca 2024 r. godz. 9:00

Termin dodatkowy – część ustna

10-12 czerwca 2024 r.

Termin poprawkowy – część pisemna

20 sierpnia 2024 r. godz. 9:00

Termin poprawkowy – część ustna:

21 sierpnia 2024 r (środa)

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

9 lipca 2024 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego poprawkowego:

10 września 2024 r.

10.

Egzamin zawodowy

Termin ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Formuła 2019

Terminy egzaminów:

Sesja 1. 2024 Zima:

Termin składania  dokumentów:

15 września 2023 r.

Termin główny: 9-20 stycznia 2024 r.:

 • część pisemna 10-15 stycznia 2024 r.
 • część praktyczna:
 • model „d” - 9 stycznia 2024 r.
 • model „w”, „wk”, „dk”  9-20 stycznia 2024 r.

Termin dodatkowy: 29-30 stycznia 2024 r.:

 • część pisemna: 29 stycznia 2024 r.
 • część praktyczna:
 • model „d”   – 30 stycznia 2024 r.
 • model „w”, „wk” „dk” – 30 stycznia 2024 r.

Sesja 2. 2022 Lato:

Termin składania dokumentów:

7 lutego 2023 r. (4 kwietnia 2024 dla powtarzających)

Termin główny: 3-19 czerwca 2024 r.

 • część pisemna:  4-10 czerwca 2024 r.
 • część praktyczna:
 • model „d” – 3 czerwca 2024 r.
 • model „w”, „wk” „dk”– 3-19 czerwca 2024 r.

Termin dodatkowy: 27-28 czerwca  2024 r.

 • część pisemna:  27 czerwca 2024 r.
 • część praktyczna:
 • model „d” – 28 czerwca 2024 r.
 • model „w”, „wk” „dk” – 28 czerwca 2024 r.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

12.

Ferie letnie

21 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.