null

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Mokotów

podejmuje następujące działania:

 • rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
 • podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują m.in. rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócają spokój lub porządek publiczny, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny),
 • monitorowanie samodzielnie podjętego leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych sądowych (psychiatry i psychologa) na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dyżury oraz Posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Mokotów odbywają się przy ul. Bachmackiej 1a, 02-647 Warszawa w następujących terminach:

 • wtorek godz. 12.00-14.00
 • czwartek godz. 14.30-16.30 i 17.30-19.30 

Posiedzenia zamknięte odbywają się w czwartki w godz. 16.30-17.30.

Jednocześnie informujemy, że na dyżur (celem złożenia wniosku, uzyskania informacji oraz w sprawach związanych z prowadzoną procedurą wobec osoby nadużywającej alkoholu) można umówić się wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 22 44 36 747 w następujących terminach:

 • poniedziałek godz. 8.00-15.00
 • wtorek godz. 8.00-14.00
 • środa godz. 8.00-12.00
 • czwartek godz. 8.00-19.00
 • piątek godz. 8.00-12.00

Wnioski oraz zgłoszenia można również kierować listownie na adres:

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Mokotów ul. Bachmacka 1a, 02-647 Warszawa.
 

Załączniki: