null

Komunikat WAB 19-11-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN w ul. Woronicza na działkach ew. nr 103/2 (część) z obrębu 0212 i nr 1 (część) z obrębu 0213 oraz nr 94 (część) z obrębu 0206 i nr 1 (część) z obrębu 0216 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 18 listopada 2021 2021

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.7.2021.SKO

nr rej: 7/CP/MOK/2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)

zawiadamiam

o wydanej decyzji nr 10/CP/MOK/2021 dnia 18.11.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN w ul. Woronicza na działkach ew. nr 103/2 (część) z obrębu 0212 i nr 1 (część) z obrębu 0213 oraz nr 94 (część) z obrębu 0206 i nr 1 (część) z obrębu 0216 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów