null

Komunikat WAB 25-05-2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mozarta i Wałbrzyskiej

Warszawa, dnia 23.05.2022 r. 

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.13.2022.SKO

nr rej: 11/CP/MOK/2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)

zawiadamiam

że w dniu 18.05.2022r. został zmodyfikowany wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z dnia 6.05.2022r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mozarta i Wałbrzyskiej na działkach ew. nr 24/16 część, 24/17 część, 24/18 część, 24/20 część, 13/1 część, 5/7 część, 6 część, 5/6 część, 26 część, 14 część, 9 część z obrębu 1-04-15 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez dodanie działki ew. nr 10 z obrębu 1-04-15.

Jednocześnie informuję o zebraniu dowodów w sprawie.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie.

Sprawę prowadzi główny specjalista Stanisław Kowalski, tel. 22 443 66 55, s.kowalski@um.warszawa.pl

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów