null

Komunikat WAB 3-01-2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nN i SN oraz złączy kablowych nN przy ul. Białej Floty na działkach ew. nr 3/79 i 3/81 (części działek) z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o.

Warszawa, 30 grudnia 2021 r.

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.16.2021.SKO

nr rej: 16/CP/MOK/2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)

zawiadamiam

o wydanej decyzji nr 17/CP/MOK/2021 dnia 30.12.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nN i SN oraz złączy kablowych nN przy ul. Białej Floty na działkach ew. nr 3/79 i 3/81 (części działek)  z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up.  ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów