null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Augustówka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 400 na terenie działek ew. nr 60, 135, 136, 137, 139, 140 z obrębu 1‐05‐25 oraz nr 26 i 27/2 z obrębu 1‐05‐26 w ul. Augustówka

Warszawa, 16.11.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.23.2023.SKO

nr rej: 22/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z dnia 08.11.2023 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 400 na terenie działek ew. nr 60, 135, 136, 137, 139, 140 z obrębu 1‐05‐25 oraz nr 26 i 27/2 z obrębu 1‐05‐26 w ul. Augustówka w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie.

Osoba do kontaktu: Stanisław Kowalski,  s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 66 55

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów