null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. ul. Bytnara „Rudego”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 150 mm i długości ok. 60 m na działkach ew. nr 2/3 i 7 z obrębu 1-02-13 i 9, 10 oraz 64/3 z obrębu 1-02-05 przy ul. Bytnara „Rudego”

Warszawa, 10.07.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.5.2023.SKO

nr rej: 5/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Ville Park Development Sp. z o.o. Sp. k., z dnia 28.02.2023 r., rozszerzonego w dniu 15.05.2023 r. o część działki nr 7 z obrębu 1-02-13, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 150 mm i długości ok. 60 m na działkach ew. nr 2/3 i 7 z obrębu 1-02-13 i 9, 10 oraz 64/3 z obrębu 1-02-05 przy ul. Bytnara „Rudego” w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi: Stanisław Kowalski,  s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 66 55

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Lubińska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów