null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Tyniecka 25

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek ew. nr 3/5 i 3/7 z obrębu 1‐02‐15 przy ul. Tynieckiej 25

Warszawa, 16.10.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.20.2023.SKO

nr rej: 19/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z dnia 23.08.2023 r., skorygowany w dniu 25.08.2023 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek ew. nr 3/5 i 3/7 z obrębu 1‐02‐15 przy ul. Tynieckiej 25 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie.

Osoba do kontaktu: Stanisław Kowalski,  s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 66 55

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów