null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Wołoska 52

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce ew. nr 9 w obrębie 0205 przy ul. Wołoskiej 52

Warszawa, 21.07.2023

 

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6730.17.2023.MRU

 

(Nr rej. 16/WZ/MOK/2023)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego1

zawiadamiam

że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało 6 lipca 2023 r. postanowienie, sygn. akt KOC 2870/Ar/23, orzekając o utrzymaniu w mocy zaskarżonego Postanowienia Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Nr 16/P/U/2023 z 12 kwietnia 2023 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego do 20 listopada 2023 r., wszczętego na wniosek VILLE PARK DEVELOPMENT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k., w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce ew. nr 9 w obrębie 0205  przy ul. Wołoskiej 52 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z postanowieniem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentu strony proszone są o kontakt telefoniczny lub mejlowy z osobą prowadzącą postępowanie - główny specjalista Magdalena Rutkowska, tel. 22 443 66 49, m.rutkowska@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: ul. Marynarska 19A,
02-674 Warszawa.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów

 


1 Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.