null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Wołoska 137

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynku szpitala na terenie działek ew. nr 4, 5, 6, 8/7 i 8/8 z obrębu 1‐01‐16 przy ul. Wołoskiej 137

Warszawa, 28.08.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.19.2023.SKO

nr rej: 18/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z dnia 16.08.2023 r., o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynku szpitala na terenie działek ew. nr 4, 5, 6, 8/7 i 8/8 z obrębu 1‐01‐16 przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie.

Osoba do kontaktu: Stanisław Kowalski,  s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 66 55

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów