null

Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Żwirki i Wigury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej, deszczowej, gazowej i wodociągowej na terenie działek ew. nr 1 i 2 z obrębu 1-01-04 oraz nr 1, 2, 3/2 z obrębu 1-01-05 w rejonie ul. Żwirki i Wigury i ul. bez nazwy przy ul. Żwirki i Wigury 24

Warszawa, 27.09.2023

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.21.2023.SKO

nr rej: 20/CP/MOK/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek osoby fizycznej, z dnia 06.09.2023 r., uzupełnionego w dniach 15.09.2023 r. i 19.09.2023 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej, deszczowej, gazowej i wodociągowej na terenie działek ew. nr 1 i 2 z obrębu 1-01-04 oraz nr 1, 2, 3/2 z obrębu 1-01-05 w rejonie ul. Żwirki i Wigury i ul. bez nazwy przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie.

Osoba do kontaktu: Stanisław Kowalski,  s.kowalski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 66 55

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Marta Pisarska-Sowik
Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów