null

Konsultacje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsultacje organizuje się po to, aby poznać opinie mieszkańców, osób zainteresowanych danym tematem, przedsięwzięciem, inwestycją.

Konsultacje społeczne to forma rozmowy, którą prowadzi urząd miasta z mieszkańcami na różne istotne tematy: planowanie przestrzeni – miejsc publicznych, terenów zieleni, ale także dróg czy dróg rowerowych; planowanych działań na przykład w nowych domach kultury albo miejscach aktywności lokalnej, planowanie strategiczne: miejscowe plany zagospodarowania, różne dokumenty, programy i strategie.

Czym są konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne na Mokotowie