null

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców funkcjonuje w ramach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów mieści się przy ulicy Woronicza 44a w Warszawie.

Jego pomieszczenia są udostępniane organizacjom pozarządowym do prowadzenia zajęć, programów, warsztatów, prelekcji, itp. Do Centrum mogą się zgłosić organizacje pozarządowe, które chciałyby skorzystać z bazy lokalowej, mające ciekawą ofertę dla mokotowian. Jesteśmy również otwarci na inicjatywy lokalne organizowane przez mieszkańców. W Centrum spotyka się również Partnerstwo dla Mokotowa "Moje Wierzbno", które inicjuje działania na rzecz mieszkańców dzielnicy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z oferty Centrum. Pełna baza zajęć znajduje się na tablicach informacyjnych w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul.Woronicza 44a. 

Oferta dla mieszkańców przewiduje zajęcia dla każdej grupy wiekowej. Dzieci w wieku szkolnym mogą się zapisać na zajęcia edukacyjne (m.in. kaligrafii chińskiej), zajęcia taneczne: b-boyingu (breakdance) i tańca nowoczesnego. Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z warsztatów psychologicznych oraz zajęć dla rodziców z dziećmi. Dla osób powyżej 50 r. ż., pragnących skuteczniej funkcjonować na rynku pracy Uniwersytet II Wieku oferuje różne warsztaty tematyczne. Seniorzy mogą skorzystać z zajęć Mokotowskiego Uniwersytetu III Wieku, który ruszył w październiku 2011 r. Można się zapisać także na warsztaty literackie dla osób zajmujących się poezją.
Zajęcia organizowane są we współpracy z warszawskimi fundacjami, stowarzyszeniami.
Większość zajęć finansowana jest ze środków m.st. Warszawy.

Po aktualne informacje zapraszamy do Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a lub pod nr tel. 22 443 67 70. Jesteśmy również na Facebooku: 

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców


Po aktualne informacje zapraszamy do Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a lub pod nr tel. 22 443 67 70.

Zapraszamy do wideoklipu.

Wizyta w Centrum wideoklip