null

Nadawanie numeru PESEL na Stadionie Narodowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zachęcamy do skorzystania z największego w Warszawie punktu nadawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym.
 
Od poniedziałku do piątku punkt na stadionie będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00. Będą też działały punkty w urzędach dzielnicowych.
 

Numer PESEL mogą otrzymywać osoby, które przybyły od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę,
  • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej,
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.
  • fotografię spełniającą określone parametry.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności punktu można uzyskać w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa pod numerem telefonu 19 115 oraz na specjalnej stronie w języku ukraińskim.

Zachęcamy do skorzystania z największego w Warszawie punktu nadawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym. Od poniedziałku do piątku punkt na stadionie będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00. Będą też działały punkty w urzędach dzielnicowych.

 

 

Załączniki: