null

Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Cztery osoby - dwie dorosłe i dwoje dzieci oglądają wystawę misiów pluszowych, które zawieszone są na sznurkach na ścianie. Poniżej kilkoro dzieci bawi się na podłodze. .

„Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży” - to projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”. Celem głównym projektu jest udzielenie dzieciom i młodzieży „pierwszej pomocy” w ich trudnościach.

„Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży” - to projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja” w okresie od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 7 grudnia 2022 r. na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Celem głównym projektu jest udzielenie dzieciom i młodzieży „pierwszej pomocy” w ich trudnościach. Projekt jest realizowany w formie anonimowych konsultacji indywidualnych i grupowych spotkań z psychologami i psychoterapeutami oraz cyklu warsztatów. Dzięki tym działaniom jest szansa na zmniejszenie napięcia psychicznego osób potrzebujących pomocy i wskazanie im sposobów  zniwelowania go. Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie służy również poszukiwaniu docelowej pomocy.

Zależnie od potrzeb wsparcie obejmuje od jednego do kilku spotkań z psychoterapeutą lub udział w spotkaniach grupowych prowadzonych metodą dramaterapii. W ramach projektu uczestnik otrzymuje doraźną pomoc w trudnościach oraz wsparcie w znalezieniu docelowego terapeuty, lekarza psychiatry - czy - w razie potrzeby - opieki ambulatoryjnej (wskazanie możliwości, rozmowa o wątpliwościach i obawach, opieka w czasie oczekiwania na stałą pomoc). 

Konsultacje mogą być także udzielane rodzicom i opiekunom dzieci borykających się z trudnościami. Dodatkowo zostaną zorganizowane cykle warsztatów dla dzieci i młodzieży. Prowadzący to psychologowie i psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wszystkie wymienione formy pomocy są dostępne bezpłatnie.

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a w Warszawie. Po uzgodnieniu konsultacje mogą być prowadzone on-line lub telefonicznie. 
 
Zapraszamy do zapisów na konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów prawnych. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 573 489 341 lub e-mailowo: profilaktyka@stowarzyszenie-integracja.pl