null

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19, mając na względzie ważny interes społeczny informujemy, że od 21 marca 2022 r. przywrócona zostaje działalność stacjonarna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego pomoc prawna udzielana jest bezpośrednio, podczas wizyty w punkcie oraz zdalnie: telefonicznie lub mailowo.

Uwaga: przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Na poradę prawną można umówić się:

  • telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 19115 czynny całą dobę 7 dni w tygodniu
  • mailowo; wysyłając zgłoszenie na adres pomocprawna@um.warszawa.pl
    lub jeden z poniższych adresów mailowych punktów, wskazując preferowaną formę kontaktu (telefon, mail).

W dzielnicy Mokotów działają 2 punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczenia obywatelskiego:

Niodpłatna pomoc prawna
DZIELNICA FORMY POMOCY I ADRESY PUNKTÓW DNI I GODZINY UDZIELANIA TELEFONICZNYCH LUB MAILOWYCH PORAD PRAWNYCH LUB OBYWATELSKICH ADRESY MAILOWE PUNKTÓW
Mokotów

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców ul. Woronicza 44a

Poniedziałek, piątek: 11.00-15.00

Wtorek-czwartek: 9.00-13.00

nppar7mokotow@um.warszawa.pl
Mokotów

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Bachmacka 1 A

Poniedziałek, piątek: 11.00-15.00

Wtorek-czwartek: 9.00-13.00

npongo8mokotow@um.warszawa.p
 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy prawnej znajdują się na stronach internetowych

Sprawdź lokalizację na mapie