null

Mokotowska Rada Seniorów III kadencji już działa!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarząd Dzielnicy Mokotów wraz z nowo wybraną radą seniorów

2 października 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Trzeciej Kadencji powołanej Uchwałą Nr 4359/2023 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z 20 września 2023 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, Zastępczyni Burmistrza Anna Lasocka oraz Zastępca Krzysztof Skolimowski.

Spotkaniu, zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów, przewodniczył Burmistrz Dzielnicy, który pogratulował Radnym Mokotowskiej Rady Seniorów wyboru i życzył im udanej i bogatej w działania kadencji. Wyraził również nadzieję, że Rada Seniorów będzie platformą dialogu pomiędzy Urzędem oraz mokotowskimi seniorami.

Oficjalnym dokumentem potwierdzającym wybór do Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów jest Uchwała Zarządu Dzielnicy. Aby podkreślić jednak ważność tego wydarzenia Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski w towarzystwie obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Zarządu Dzielnicy wręczyli członkom Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów dokument potwierdzający powołanie do Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów.  

Po zakończeniu części oficjalnej Burmistrz Dzielnicy zaproponował porządek obrad Pierwszego Posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów III Kadencji, który w całości został zaakceptowany przez Radnych. Najważniejszym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady.

W głosowaniu jawnym Przewodniczącym Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy został wybrany Bogdan Szurmak, który przejął od Burmistrza przewodniczenie obradom i podziękował wszystkim za obdarzenie go zaufaniem.

Na pierwszym posiedzeniu został również wybrany przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów. Została nim Krystyna Śmigielska. 

Rada Seniorów spotyka się w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Woronicza 44A.

W skład Rady wchodzi 16 osób, w tym:

 • 12 przedstawicieli mieszkańców,
 • przedstawiciel wskazany przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego,
 • przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy,
 • przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy,
 • przedstawiciel wskazany przez Uniwersytet III Wieku.

Pełny skład Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów III kadencji:

 1. Ryszard Adam Bombała – przedstawiciel mieszkańców;
 2. Grażyna Teresa Cabaj-Olejnik - przedstawicielka mieszkańców;
 3. Jagoda Eska – przedstawicielka Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Mokotów;
 4. Eugenia Jakubik - przedstawicielka mieszkańców;
 5. Bogdan Jaskołd - przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
 6. Jolanta Kłos - przedstawicielka mieszkańców;
 7. Hanna Barbara Kosowska - przedstawicielka Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
 8. Janina Irena Maciejska - przedstawicielka mieszkańców;
 9. Teresa Maj - przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzielnicy Mokotów;
 10. Leszek Gustaw Rocki - przedstawiciel mieszkańców;
 11. Bogusław Ruszkowski - przedstawiciel mieszkańców;
 12. Ewa Maria Samp - Stanisławska - przedstawicielka mieszkańców;
 13. Lucyna Szurmak - przedstawicielka mieszkańców;
 14. Bogdan Aleksander Szurmak - przedstawiciel mieszkańców;
 15. Krystyna Śmigielska - przedstawicielka mieszkańców;
 16. Małgorzata Danuta Wójcik - przedstawicielka mieszkańców.