null

Numery kont bankowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

RACHUNKI BANKOWE WAŻNE OD 1.01.2020 r.

UWAGA: od 1.01.2020 r. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa), które przejęło z Urzędów Dzielnic zadania w powyższym zakresie oraz w zakresie opłaty skarbowej.

Lp.

Nazwa rachunku

Nr rachunku bankowego

Przeznaczenie rachunku

1

Rachunek ogólny do wpłat podatków lokalnych

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa

2

Rachunek ogólny opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - OZGOK

24 1030 1508 0000 0005 5002 3393

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe podawane przy złożeniu deklaracji w Urzędzie. W przypadku braku indywidualnych kont prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Mokotów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 28 dnia każdego miesiąca.

3

Rachunek opłaty skarbowej

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Opłaty skarbowe (tytuły wpłat m.in.: VAT-R, VAT-24, pełnomocnictwa, wydanie decyzji, koncesji, zezwolenia, zaświadczenia, odpisy z urzędu stanu cywilnego)

4

Rachunek opłaty komunikacyjnej

40 1030 1508 0000 0005 5002 3105

Opłaty za rejestracje pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozowlenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne), prawo jazdy, opłaty za CEPIK

5

Rachunek bieżący dochodów

40 1030 1508 0000 0005 5002 3008

Opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania, dzierżawy i inne dochody

6

Rachunek depozytowy

96 1030 1508 0000 0005 5002 3067

Wpłaty depozytowe (wadia zabezpieczenia, itp)

7

 

74 1030 1508 0000 0005 5002 3172

Wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

8

Rachunek pomocniczy ZFSS

93 1030 1508 0000 0005 5002 3121

Rachunek ZFSS dla Urzędu Dzielnicy Mokotów

9

 

30 1030 1508 0000 0005 5002 3091

Opłaty za udostępnienie danych osobowych, opłaty za wydanie duplikatu karty rodziny wielodzietnej

10

 

87 1030 1508 0000 0005 5002 3229

wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów

11

ZGN dochody

35 1030 1508 0000 0005 5087 6019

Wpłaty z tytułu najmu...

12

ZGN wydatki

91 1030 1508 0000 0005 5087 6078

...

13

ZGN wynagrodzenia

69 1030 1508 0000 0005 5087 6086

...

14

ZGN kaucje

66 1030 1508 0000 0005 5087 6043

...

15

ZGN ZFSS

88 1030 1508 0000 0005 5087 6035

...

16

ZGN Wspólnoty Mieszkaniowe

13 1030 1508 0000 0005 5087 6027

...

17

ZGN zwroty

44 1030 1508 0000 0005 5087 6051

...

18

OPS Mokotów - rachunek depozytowy

72 1030 1508 0000 0005 5046 5043

Zwroty z poczty nie podjętych świadczeń

19

OPS Mokotów - rachunek socjalny

50 1030 1508 0000 0005 5046 5051

Odpis na ZFSS

20

OPS Mokotów - rachunek dochodów własnych

94 1030 1508 0000 0005 5046 5035

Odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz za wyżywienie pensjonariuszy DDPS

21

OPS Mokotów - rachunek blokad zabezpieczenie umów

97 1030 1508 0000 0005 5046 5078

Gwarancje z tytułu należytego wykonania umów

22

OPS Mokotów - rachunek dłużników alimentacyjnych

53 1030 1508 0000 0005 5046 5094

Ściągnięte przez komorników należności

23

OPS Mokotów - rachunek dochodów

41 1030 1508 0000 0005 5046 5019

Odpłatności za talony obiadowe

24

OPS Mokotów - rachunek zwrotów

75 1030 1508 0000 0005 5046 5086

...

25

OPS Mokotów - rachunek wydatków

19 1030 1508 0000 0005 5046 5027

...