null

Odciski palców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Odciski palców to nie nowość! Są już od wielu lat pobierane przy procedurze wydawania paszportów, a od niedawna – w procedurze wydawania dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin.

Odciski palców mają być dodatkowym zabezpieczeniem dowodu osobistego przed sfałszowaniem dokumentu, a także naszej tożsamości.

Odciski palców, ich pobranie, są elementem procedury wydania dowodu osobistego.

W trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego są pobierane odciski palców od każdej osoby powyżej 12 roku życia -posiadacza dowodu osobistego, czyli osoby, na której dane ma być wystawiony dowód.

Odciski palców będą zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, nie będą widoczne w dowodzie osobistym „gołym okiem”.

Wyjątki od pobrania odcisków palców:

  • osoba, która nie ukończyła 12 roku życia,
  • osoba, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
  • osoba, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

W trakcie procedury odbioru dowodu osobistego Twoje odciski palców są weryfikowane z tymi, pobranymi podczas składania wniosku, a następnie zakodowanymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

W uzasadnionych przypadkach możesz odebrać dowód osobisty bez weryfikacji odcisków palców, urzędnik w inny sposób zweryfikuje Twoją tożsamość.