null

Odsłonięcie Skweru Pokolenia Kolumbów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Władze Dzielnicy oraz radne Mokotowa odsłoniły wczoraj Skwer Pokolenia Kolumbów. Miejsce poświęcone poetom a zarazem uczestnikom Powstania Warszawskiego znajduje się u zbiegu ulic Idzikowskiego, Plyćwiańskiej i Ikara. 

Potocznie pokoleniem Kolumbów określa się osoby urodzone około roku 1920, czyli na ogół już w niepodległej Polsce, ukształtowane w systemie edukacyjnym drugiej Rzeczypospolitej, a których okres wkraczania w dorosłość przypadł na lata drugiej wojny światowej. Nazwa pokolenia pochodzi od tytułu powieści Romana Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20”. Głównym jego wyrazicielem byli twórcy literaccy. Dzielili się oni na dwie grupy: tych, którzy zadebiutowali w warunkach konspiracyjnych (i polegli podczas wojny), oraz tych, którzy przeżyli wojnę (zwani byli „ocalałymi”) i swoją karierę literacką rozpoczęli już po zakończeniu wojny. Do pierwszych z nich zalicza się m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zdzisława Stroińskiego, Tadeusza Gajcego czy Andrzeja Trzebińskiego. W swoich utworach czerpali z poetyki dwudziestolecia międzywojennego. Wypracowana przez nich estetyka oraz poruszane problemy po zakończeniu wojny nie były kontynuowane. Druga grupa (m.in. Lech Bądkowski, Tadeusz Borowski, Bohdan Czeszko, Józef Hen, Gustaw Herling-Grudziński, Anna Kamieńska, Tadeusz Różewicz, Józef Szczepański) obejmowała osoby, których głównym punktem odniesienia w tworzonej przez nich literaturze było poczucie końca wszelkich wartości; wojna odcisnęła swoje piętno na całej ich twórczości.

Tablica z nazwą Skwer Pokolenia Kolumbów oraz tablica informacyjna stojące wśród drzew i krzewów
Zobacz galerię (8 zdjęć)
Burmistrz Rafał Miastowski, wiceburmistrz Krzysztof Skolimowski oraz radne dzielnicy Mokotów podczas odsłaniania skweru, ściągają wstążkę z tablicy z napisem Skwer Pokolenia Kolumbów