null

Ogłoszenie o przetargu przy ul. Okrężnej 46

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 55/2023
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z 13.01.2023 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

informuje,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (eto.um.warszawa.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (um.warszawa.pl), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy (bip.warszawa.pl) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Okrężnej 46.

Przetarg odbędzie się 30 marca 2023 r. o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy

przy ul. Rakowieckiej 25/27, sala konferencyjna

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00), tel. (22) 44 36 695, (22) 44 36 349, e-mail: mszablowski@um.warszawa.pl, jgos@um.warszawa.pl, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Załączniki: