null

Organizacja pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Mokotów pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Dodatkowo w poniedziałki w godz. 16:00-18:00 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów w Wydziałach: Obsługi Mieszkańców, Działalności Gospodarczej, Delegaturze BAiSO oraz kasach.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, związanych m.in. z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1,5 m, niezbędne jest ograniczanie liczby klientów przebywających jednocześnie w siedzibach urzędu a także obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa itp.

Pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie na zewnątrz budynku.

Prosimy o stosowanie się do informacji przekazywanych przez ochronę, oraz pracowników poszczególnych siedzib Urzędu.

Obsługa klienta jest prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd - bez konieczności umawiania wizyty.

Osoby wcześniej umówione będą obsługiwane zgodnie z ustalonym terminem a w miarę możliwości pozostałe.

Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji wizyty w zakresie spraw obsługiwanych w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Delegaturze Biura administracji i Spraw Obywatelskich przez system rezerwacji internetowych rezerwacje.um.warszawa.pl

Kasy Urzędu działają normalnie - przyjmowane są wpłaty gotówką oraz kartami płatniczymi. 

Rekomendujemy wcześniejsze wykonywanie koniecznych płatności przelewami na  rachunki bankowe przypisane do poszczególnych tytułów płatności, dostępne na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Mokotów.


Informacja ogólna Urzędu Dzielnicy Mokotów

W pozostałych sprawach można zasięgnąć informacji telefonicznej pod poniższymi numerami telefonów.

Ewidencja ludności, dowody osobiste i meldunki

Rejestracja pojazdów

Prawa jazdy

Działalność Gospodarcza oraz zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Odpady komunalne

Ochrona środowiska

Przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Oświata

Sprawy księgowe dot. wieczystego użytkowania gruntu

Sprawy księgowe dot. dzierżaw i zajęcia pasa drogowego

Sprawy księgowe dot. odpadów komunalnych

Sprawy księgowe dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zasoby lokalowe

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Sprawy społeczne

Świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne

Referaty Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych funkcjonują następująco:

Punkt przy ul. Dąbrowskiego 71, tel. (22) 443 67 62, 443 67 64, 443 67 69, 325 46 48, mokotow.wsz.dabrowskiego@um.warszawa.pl, przyjmuje mieszkańców

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki - w godz. 8:00-16:00
  • we wtorki - w godz. 8:00-12:00

Punkt przy ul. Sieleckiej 10, tel. (22) 443 67 50, 443 67 53, 443 67 55, 443 67 57, 443 67 58, mokotow.wsz.sielecka@um.warszawa.pl, przyjmuje mieszkańców

  • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki - w godz. 8:00-16:00
  • w środy - w godz. 8:00-12:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Miejskie Centrum Kontaktu:

Informacje dotyczące funkcjonowania Warszawy w czasie epidemii koronawirusa znajdują się na stronie warszawa19115.pl

Załączniki: