null

Przepisy dotyczące dowodów osobistych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021r., poz. 816 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021r., poz. 1865)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 października 2021r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2021r., poz. 1903)