null

Przydatne informacje na temat otrzymanych z urzędu dokumentów związanych z procesem przekształceniowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

DOKUMENT NR 1  – Zaświadczenie o przekształceniu

Otrzymany dokument potwierdza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Stanowi on podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej. Dzielnica wysyła zaświadczenie także do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, który dokonuje wpisu prawa własności. Po dokonaniu wpisu otrzymasz stosowane zawiadomienie z Sądu.

Opłata może być:

  • wnoszona rocznie przez okres 20 lat
  • wniesiona jednorazowo z uwzględnieniem bonifikaty.

UWAGA ! Dla otrzymania pełnej bonifikaty masz termin dwóch miesięcy od daty doręczenia niniejszego zaświadczenia na wystąpienie z wnioskiem o jej udzielenie.  Wniosek do pobrania

Jeżeli nie złożysz wniosku, jesteś zobowiązany wnosić roczną opłatę przekształceniową, z uwzględnieniem bonifikaty za lata 2019-2020, wskazaną w treści zaświadczenia (oznaczenie pkt 1)

Obrazek przedstawia przykładowe zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w prawo własności. Warunkowo opisuje zobowiązania wynikające z obowiązku wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych oraz możliwości skorzystania z bonifikaty w ramach jednorazowej opłaty przekształceniowej.

DOKUMENT NR 2 – Zaświadczenie o przekształceniu  wraz z informacją o jednorazowej opłacie uwzgledniającej bonifikatę

Jeżeli otrzymałeś dokument takiej treści, oznacza to, że przed otrzymaniem zaświadczenia wystąpiłeś z wnioskiem o jednorazową opłatę z bonifikatą, która została przyznana.

Dokument potwierdza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Stanowi on podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej. Dzielnica wysyła zaświadczenie także do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, który dokonuje wpisu prawa własności. Po dokonaniu wpisu otrzymasz stosowane zawiadomienie z Sądu.

UWAGA ! Wnieś opłatę jednorazową z bonifikatą wskazaną (oznaczenie pkt 1) w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania dokumentu*. Jeżeli wniosłeś opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok, to należna kwota za przekształcenie zostanie potrącona z wpłaconej wcześniej kwoty.

Przekroczenie terminu* spowoduje konieczność wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych, wskazanych (oznaczenie pkt 2)

Dokument 2 ZA z bonifikatą.jpg

Wniesienie opłaty jednorazowej z bonifikatą oznacza, że w kolejnych latach nie ma obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Pozostaje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości, informacje na stronie Centrum Obsługi Podatnika bip.warszawa.pl

Po uiszczeniu opłaty jednorazowej z bonifikatą otrzymasz z tut. Urzędu (nie trzeba składać wniosku) zaświadczenie potwierdzające jej wniesienie w całości. W przypadku nadpłaty otrzymasz zwrot środków.

DOKUMENT NR 3 – Informacja o jednorazowej opłacie uwzgledniającej bonifikatę

Jeżeli otrzymałeś dokument takiej treści oznacza to, że bonifikata, o którą wnioskowałeś wcześniej została przyznana.

UWAGA ! Wnieś opłatę jednorazową z bonifikatą wskazaną (oznaczenie pkt 1) w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy*. od daty otrzymania dokumentu. Jeżeli wniosłeś opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok, to należna kwota za przekształcenie zostanie potrącona z wpłaconej wcześniej kwoty.

Wniesienie opłaty jednorazowej z bonifikatą oznacza, że w kolejnych latach nie ma obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Pozostaje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości, informacje na stronie Centrum Obsługi Podatnika bip.warszawa.pl. Po uiszczeniu opłaty jednorazowej z bonifikatą otrzymasz z tut. Urzędu (nie trzeba składać wniosku) zaświadczenie potwierdzające jej wniesienie w całości. W przypadku nadpłaty otrzymasz zwrot środków.

Obrazek przedstawia przykładową informację o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej uwzględniającej bonifikatę wraz z oczekiwanym terminem jej wniesienia.

DOKUMENT NR 4 – Zaświadczenie o wniesieniu opłaty w całości

Jeżeli otrzymałeś dokument takiej treści oznacza to, że jako właściciel nieruchomości możesz złożyć wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o wykreślenie wpisu roszczenia w III dziale księgi wieczystej. Wyjaśnienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa bip.warszawa.so.gov.pl.

Obrazek przedstawia przykładowe zaświadczenie, że została wniesiona w całości oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.