null

Rada Seniorów - kadencja II

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mokotowska Rada Seniorów II Kadencji już działa!

Kontakt do Rady Seniorów: rsmokotow@gmail.com

Po zakończeniu części oficjalnej Burmistrz Dzielnicy zaproponował porządek obrad I Posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów, który w całości został zaakceptowany przez Radnych. Najważniejszym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu jawnym Przewodniczącym Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy została wybrana Grażyna Cabaj, która przejęła od Burmistrza przewodniczenie obradom i podziękowała wszystkim za obdarzenie jej zaufaniem.
Na pierwszym posiedzeniu została również wybrana przedstawicielka do Warszawskiej Rady Seniorów Krystyna Śmigielska.

Rada Seniorów Dzielnicy Mokotów z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

 

28 stycznia  2019 r.  odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Drugiej Kadencji, powołanej Uchwałą Nr 172/2019 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 16 stycznia 2019 r.

Posiedzeniu,  zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów, przewodniczył Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, który pogratulował Radnym Mokotowskiej Rady Seniorów wyboru i życzył im udanej i bogatej w działania kadencji. Wyraził również nadzieję, że Rada Seniorów będzie platformą dialogu pomiędzy Urzędem oraz mokotowskimi seniorami.

Oficjalnym dokumentem potwierdzającym wybór do Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów jest Uchwała Zarządu Dzielnicy. Aby podkreślić jednak ważność tego wydarzenia Burmistrz Dzielnicy Mokotów wspólnie z Zastępcą Burmistrza Anną Lasocką wręczyli wszystkim członkom Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów dokument potwierdzający powołanie do Rady Seniorów.  

Po zakończeniu części oficjalnej Burmistrz Dzielnicy zaproponował porządek obrad I Posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów II Kadencji, który w całości został zaakceptowany przez Radnych. Najważniejszym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady.

W głosowaniu jawnym Przewodniczącą Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy została wybrana Grażyna Cabaj-Olejnik, która przejęła od Burmistrza przewodniczenie obradom i podziękowała wszystkim za obdarzenie jej zaufaniem.

Na pierwszym posiedzeniu została  również wybrana przedstawicielka do Warszawskiej Rady Seniorów. Mokotów w Warszawskiej Radzie Seniorów będzie reprezentowany przez Krystynę Śmigielską. 

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy II kadencji:

Prezydium

 1. Cabaj-Olejnik Grażyna - przewodnicząca
 2. Śmigielska Krystyna - pierwsza wiceprzewodnicząca, przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów do Warszawskiej Rady Seniorów
 3. Bombała Ryszard - drugi wiceprzewodniczący
 4. Samp-Stanisławska Ewa - sekretarz

Członkowie

 1. Bryłowski Marek
 2. Klimaszewska Ewa
 3. Kosińska-Krauze Bożena
 4. Kosk Lidia
 5. Makowiecka Krystyna
 6. Mikowski Marek
 7. Musiał Elżbieta
 8. Onisk Elżbieta
 9. Reszczyńska Krystyna
 10. Staręga Bernarda Wanda
 11. Zienkiewicz-Domalewska Krystyna