null

Podpisanie porozumienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
0ee5726d3b3c82dc535dc4585cd566ec315a4fc6.jpg

27 września 2020 r. podpisano „Porozumienie o współpracy w zakresie wspierania i kontynuacji działań Stowarzyszenia Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej BASZTA i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych”.

Celem porozumienia jest rozszerzenie i utrwalenie stałych form współpracy ze Stowarzyszeniem Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta" i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych, które jest stowarzyszeniem kombatantów - uczestników konspiracji i Powstania Warszawskiego na Mokotowie.
 
Stronami porozumienia są Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów reprezentowane przez Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – Rafała Miastowskiego, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Mokotów – Marka Rojszyka, Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawa-Długoszowskiego reprezentowany przez pułkownika Wojciecha Erbela Dowódcę Pułku, Uczelnia Łazarskiego reprezentowana przez Juliusza Madeja – Prezydenta Uczelni Łazarskiego przy udziale Stowarzyszenia Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Tadeusza Kostarskiego, Sekretarza – Janusza Badurę, Skarbnika – Lucynę Nahorską.
 
Koordynatorem działań opisanych w porozumieniu jest Dzielnica Mokotów, a przewodniczącym kapituły Odznaki Pamiątkowej Pułku Armii Krajowej „Baszta” „BASZTA WIERNYM PRZYJACIOŁOM” (Amicitiae Fidelium) został Krzysztof Skolimowski.

Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Galperyn prezes Związku Powstańców Warszawskich, Pani - osoba towarzysząca, Lucyna Nahorska - Skarbnik Środowiska , Tadeusz Kostarski - p.o. Prezesa Zarządu Środowiska Żołnierzy AK BASZTA i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Z prawej strony stoi trzyosobowy poczet sztandarowy. Za mównicą stoi prof. dr hab. Maciej Rogalski rektor uczelni Łazarskiego.
Zobacz galerię (13 zdjęć)
Na pierwszym planie znajduje się poczet sztandarowy i stół z dokumentami do podpisu. Na dalszym planie stoją uczestnicy uroczystości.
Siedzą (od lewej): w pierwszym rzędzie Rafał Miastowski burmistrz dzielnicy Mokotów, Płk Wojciech Erbel – dowódca Pułku Ochrony, Marek Rojszyk zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów. W drugim rzędzie: Miłosz Górecki – Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów, Radosław Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów, Bożena Kosińska-Krauze – radna dzielnicy Mokotów, przewodnicząca komisji kultury, Krzysztof Skolimowski zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów. W trzecim rzędzie: Anna Lasocka - zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów, Jacek Fałek - wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów, Witold Wasilewski – przewodniczący klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość”. W tle m.in: Krystyna Fórmaniak sekretarz uczelni Łazarskiego, Juliusz Madej Prezydent Uczelni Łazarskiego, Teresa Rosłoń naczelnik wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla dzielnicy Mokotów
Przemawia Tadeusz Kostarski p.o. Prezesa Zarządu Środowiska Żołnierzy AK BASZTA i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych
Na tle widowni przemawia Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski
Burmistrz Rafał Miastowski podpisuje porozumienie
Zastępca Burmistrza Marek Rojszyk podpisuje porozumienie
Płk Wojciech Erbel – dowódca Pułku Ochrony podpisuje porozumienie
Juliusz Madej Prezydent Uczelni Łazarskiego podpisuje porozumienie
Tadeusz Kostarski podpisuje porozumienie
Lucyna Nahorska podpisuje porozumienie
Zastępca Burmistrza Krzysztof Skolimowski podpisuje oświadczenie do porozumienia
Od lewej Zastępca Burmistrza Marek Rojszyk, Lucyna Nahorska, Tadeusz Kostarski - ze Środowiska Pułku AK Baszta, Wojciech Janicki Dowódca Sztafety Pokoleń, Burmistrz Rafał Miastowski