null

Schemat organizacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podział kompetencji członków Zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy Mokotów reguluje uchwała nr 628/2019 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zadań Zarządu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Mokotów

Załącznik do Uchwały nr 628/2019 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 12-06-2019 r.

Burmistrz Rafał Miastowski

przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 02 lub 22 443 64 03, w pok. 103 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

Współpracuje z:

Zastępczyni Burmistrza Anna Lasocka

przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 05, w pokoju 109 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

Zastępca Burmistrza Jan Ozimek

przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, pod numerem telefonu 22 443 64 07, w dniach pracy urzędu, w godzinach od 8:00 do 16:00, w pokoju 109 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

Zastępca Burmistrza Marek Rojszyk

przyjmuje mieszkańców, po wcześniejszym umówieniu spotkania, pod numerem telefonu 22 443 64 11, w pokoju 120 przy ul. Rakowieckiej 25/27. 

Nadzoruje pracę:

Zastępca Burmistrza Krzysztof Skolimowski

przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 09, w pokoju 120 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

Współpracuje z:

*  zmiana symbolu wprowadzona zarządzeniem nr 66/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 stycznia 2021 r