null

Skargi i wnioski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W jaki sposób można złożyć skargę i wniosek:

  1. pisemnie – w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub listownie.
    Pisemna skarga składana do Urzędu powinna zawierać:
    • Imię, nazwisko oraz adres do korespondencji (adres korespondencyjny  nie może być adresem skrzynki pocztowej oraz maila)
    • opis zdarzenia, z którego jednoznacznie wynika na „co”/ na „kogo” składamy skargę lub wniosek w sprawie ulepszenia organizacji /usprawnienia pracy.
  2. Ustnie do protokołu.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Burmistrz Rafał Miastowski przyjmuje interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania mailowo: mokotow.sekretariat@um.warszawa.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 02 lub 22 443 64 03

Zastępczyni Burmistrza Anna Lasocka przyjmuje interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania mailowo: mokotow.sekretariat5@um.warszawa.pl  lub telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 05

Zastępca Burmistrza Jan Ozimek przyjmuje interesantów, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania mailowo: mokotow.sekretariat4@um.warszawa.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 07

Zastępca Burmistrza Marek Rojszyk przyjmuje interesantów, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania mailowo: mokotow.sekretariat3@um.warszawa.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 11

Zastępca Burmistrza Krzysztof Skolimowski przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, mailowo: mokotow.sekretariat2@um.warszawa.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 09