null

Konsultacje. Jakie strefy Tempo 30 w Warszawie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na czarnym tle, biało czerwony znak ograniczenia prędkości do 30 kilometrów na godzinę.

Chcemy poprawić bezpieczeństwo na osiedlach, uliczkach i ulicach Warszawy, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsc zamieszkania warszawianek i warszawiaków.

Opracowaliśmy projekt mapy wprowadzenia stref ruchu uspokojonego, czyli takich, w których maksymalna prędkość wynosi 30 km/h. Teraz chcemy zweryfikować wstępne propozycje i wspólnie określić docelowy kształt sieci dróg objętych uspokojeniem ruchu.

Dlaczego strefy Tempo 30?

Wieloletnie badania prowadzone na całym świecie potwierdzają, że uspokojenie ruchu do prędkości 30 km/h podnosi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg*. To powszechnie uznana granica prędkości, przy której 90% zdarzeń drogowych nie ma żadnych skutków dla zdrowia.

Dzięki zastosowaniu środków fizycznych (np. wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowań czy progów zwalniających) i organizacyjnych (np. wyznaczanie miejsc postojowych na jezdni czy wprowadzanie skrzyżowań równorzędnych) tworzymy ulice kompletne – bezpieczne, przyjazne, z optymalną liczbą miejsc parkingowych. Taka przestrzeń poprawia komfort i warunki życia mieszkańców oraz redukuje negatywne oddziaływanie transportu na środowisko naturalne, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności dla wszystkich użytkowników.

Co oznacza uspokojenie ruchu?

Uspokojenie ruchu to w skrócie:

  • Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych
  • Skuteczne ograniczenie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz wsparcie w egzekwowaniu przepisów
  • Zapobieganie wypadkom drogowym – również tym śmiertelnym
  • Zwiększenie płynności ruchu drogowego
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów zamieszkania
  • Zachęcenie do korzystania z różnych środków transportu, w tym jazdy na rowerze i spacerów

Które ulice zostaną objęte strefami Tempo 30?

Uspokojeniem obejmujemy ulice, które pełnią funkcję dojazdową, a pozostawiamy przy obecnych limitach prędkości ulice, które pełnią funkcje rozprowadzającą lub tranzytową (na przykład Aleje Jerozolimskie czy Trasę Łazienkowską). Przy wyznaczaniu stref ruchu uspokojonego w Warszawie bierzemy pod uwagę: klasę dróg, charakter ruchu na nich, ruch pojazdów transportu publicznego i uprzywilejowanych, lokalizacje obiektów często uczęszczanych przez pieszych, obecną sieć ulic o ruchu uspokojonym oraz odległości z wnętrza projektowanych stref do najbliższej drogi o funkcji rozprowadzającej. Wstępne założenia zakładają wyznaczenie obszarów do wprowadzenia stref ruchu uspokojonego (stref Tempo 30 i stref zamieszkania) na drogach klasy D (dojazdowe), L (lokalne) i wyjątkowo Z (zbiorcze).

Szczegółowe informację odnośnie udziału w konsultacjach znajdziecie TUTAJ