null

Uchwały podjęte przez Zarząd Dzielnicy Mokotów 14.09.2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwała Nr 3305/2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 51 przy ul. Puławskiej 1 front na rzecz Pana Roberta Biedronia, Posła do Parlamentu Europejskiego na czas trwania IX kadencji Parlamentu Europejskiego, tj. do dnia 02.07.2024 r. z przeznaczeniem na prowadzenie biura poselskiego.
Uchwała Nr 3306/2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 1 przy ulicy Jana Bytnara „Rudego” 13 do najmu na rzecz „Rogo R. Nasiadka” spółki jawnej, dotychczasowego najemcy na okres 1 roku oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu ww. lokalu.
Uchwała Nr 3307/2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 10 lat lokalu użytkowego nr (...) przy ul. (...) na rzecz dotychczasowych najemców Pani (...) i Pana (...) tworzących spółkę cywilną pod nazwą (...) oraz wyrażenia zgody na uzyskanie statusu współnajemcy przez Pana (...), wspólnika spółki cywilnej.
Uchwała Nr 3311/2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres 5 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz odstąpienia od pobrania kaucji zabezpieczającej za stanowisko postojowe nr (...) przy ul. (...).