null

Uchwały podjęte przez Zarząd Dzielnicy Mokotów 6.10.2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UCHWAŁA NR 2534/2021 z 6 października 2021 r.- w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu

UCHWAŁA NR 2535/2021 z 6 października 2021 r. - w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego nr 1A przy ulicy Puławskiej 115 na rzecz dotychczasowego podmiotu, „MJB” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na okres 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

UCHWAŁA NR 2538/2021 z 6 października 2021 r. - wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy zawartej na czas nieoznaczony, najmu lokalu nr (…) przy ulicy (…) (pracowni twórczej), przeznaczenia do najmu ww. lokalu na okres 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Panem (…) i uzyskania statusu współnajemcy przez Pana (…)

UCHWAŁA NR 2540/2021 z 6 października 2021 r. - w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych (garaży i boksów motocyklowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu 

UCHWAŁA NR 2541/2021 z 6 października 2021 r. - w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych (garaży) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres 5 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających

UCHWAŁA NR 2542/2021 z 6 października 2021 r. - w sprawie przeznaczenia garażu nr (…) przy ul. (…) do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

UCHWAŁA NR 2543/2021 z 6 października 2021 r. - w sprawie przeznaczenia garażu nr (…) przy ul. (…) do najmu na rzecz spadkobiercy dotychczasowego najemcy na okres 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu