null

Wspólnota Mieszkaniowa Iwicka 4

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wspólnota Mieszkaniowa zleci wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym

Tytuł ogłoszenia

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym

Dane Wspólnoty

Wspólnota Mieszkaniowa Iwicka 4

Osoba kontaktowa

Łukasz Derda

Kontakt telefoniczny

784-919-717

Kontakt mailowy

administracja@did-zan.waw.pl

Termin składania ofert

6.07.2022

Treść ogłoszenia

Wspólnota Mieszkaniowa Iwicka 4 poszukuje wykonawcy do wymiany instalacji Centralnego Ogrzewania.
W przypadku zainteresowania złożeniem oferty proszę o przesłanie zapytania na adres administracja@did-zan.waw.pl a w odpowiedzi przesłany zostanie projekt oraz przedmiar robót.
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie prac, okres udzielanej gwarancji oraz szacowany czas realizacji.
Referencje z wykonanych prac będą dodatkowym atutem przy wyborze Wykonawcy.

Dodatkowe uwagi

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Centralne Ogrzewanie Iwicka 4 w biurze administracji D&D Zarzadzanie administrowanie Nieruchomościami ul. Czerniakowska 71 pok. 201 w terminie do dnia 6.07.2022 godz. 15.00.