null

Wspólnota Mieszkaniowa Narbutta 45

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje wykonawcy remontu dachu

Tytuł ogłoszenia

Wspólnota poszukuje wykonawcy remontu dachu

Dane Wspólnoty

Wspólnota Mieszkaniowa Narbutta 45, 02-536 Warszawa

Osoba kontaktowa

Elżbieta Toporowska

Kontakt telefoniczny

668 555 615

Kontakt mailowy

e.toporowska@modus24.pl

Termin składania ofert

31.05.2022 r.

Treść ogłoszenia

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Narbutta 45 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Narbutta 45 według opinii i przedmiaru.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac: rok 2022 r.

Dodatkowe uwagi

Do oferty prosimy dołączyć:

  • Referencje
  • Uprawnienia budowlane i branżowe stosowne do zakresu robót.
  • Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie wykonawcy, że podpisze umowę ubezpieczenia zabezpieczającego wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz z odpowiedzialnością cywilną.