null

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi (NGO, ang. non-governmental organizations) w zakresie organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Główne formy oraz zasady współpracy m.st. Warszawy z NGO zostały uregulowane w uchwale nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ngo.um.warszawa.pl.

Osobą koordynującą współpracę z NGO w Wydziale Oświaty i Wychowania jest Pani Nina Urbańska, tel. 22 443 66 86, e-mail: nurbanska@um.warszawa.pl