null

Wydział Infrastruktury (WIR)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik: Kinga Kurkiewicz

ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa
pok.: 318
tel.: 22 443 67 02
fax: 22 325 45 76
e-mail: mokotow.wir@um.warszawa.pl

W celu uzyskania informacji o toczących się sprawach zapraszamy we wtorki w godzinach 9:00–14:30

Przyjmowanie wniosków, podań oraz uzyskiwanie informacji dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów na ul. Rakowieckiej 25/27 we wszystkie dni robocze:

 • w poniedziałki w godzinach 800-1800
 • od wtorku do piątku w godzinach  800-1600

INFRASTRUKTURA

 • Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na:
  • zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
  • lokalizację zjazdu lub jego przebudowę,
  • lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Przyjmowanie wniosków o opinię lub zatwierdzenie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu.
 • Przyjmowanie wniosków o uzgodnienie odtworzenia konstrukcji nawierzchni.

Karty informacyjne do poszczególnych spraw - link do strony e-WOM