null

Wydział Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy (WSN)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

pok.: 319
tel.: 22 443 63 40
fax: 22 325 45 87
e-mail: mokotow.wsn@um.warszawa.pl

Naczelnik: Paweł Gedymin
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 320
tel.: 22 443 63 41
fax: 22 325 45 87

Zastępca Naczelnika: Zbigniew Rogowski
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 318
tel.: 22 443 66 30
fax: 22 325 45 87