null

Zadania Dzielnicowego Centrum Integracji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zadaniem Dzielnicowego Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów jest:

 • rozpoznawanie potrzeb dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu przygotowania odpowiedniej oferty w przedszkolach/szkołach na terenie dzielnicy,
 • przedstawienie rekomendacji do dzielnicowego planu naboru do oddziałów integracyjnych na każdym poziomie nauczania,
 • wsparcie rodziców dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli poprzez:
  • publikowanie na stronie internetowej dzielnicy  ofert placówek na terenie dzielnicy, aspektów prawnych pomocy uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, telefonów kontaktowych do przedstawicieli DCI, terminów dyżurów psychologów/pedagogów, terminów organizowanych konferencji i spotkań dla rodziców itp.),
  • udzielanie konsultacji drogą telefoniczną i w trakcie dyżurów,
  • organizowanie konferencji i spotkań nt. pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach oraz zmian w prawie w tym zakresie.

Skład mokotowskiego Dzielnicowego Centrum Integracji:

 1. Pani Violetta Pulwarska - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświatyi Wychowania dla Dzielnicy Mokotów - przewodnicząca,
 2. Pani Katarzyna Stępniak - Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,
 3. Pani Monika Mokrzyszczak - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 45,
 4. Pani Agata Sośnia - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117,
 5. Pani Hanna Myszewska - Dyrektor Przedszkola nr 326,
 6. Pani Irmina Jakubczak - Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 188,
 7. Pani Maria Kuźniewska-Zdrojowy - Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 393,
 8. Pani Małgorzata Mazur - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi,
 9. Pani Mariola Jakowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi,
 10. Pani Małgorzata Kułaczkowska - Dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi,
 11. Pani Lidia Kumanek - Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62,
 12. Pani Małgorzata Pucułek - Dyrektor LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi,
 13. Pani Maria Głodek - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7,
 14. Pani Małgorzata Jarnuszkiewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8.