null

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
widok z góry na dom jednorodzinny, z jego komina unosi się gęsty ciemnoszary dym

Właściciele oraz zarządcy budynków lub lokali w Warszawie mają ustawowy obowiązek zgłosić swoje źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Termin mija 30 czerwca br.

Zbliża się ostateczny termin składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele oraz zarządcy budynków lub lokali w Warszawie mają ustawowy obowiązek zgłosić swoje źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Termin mija 30 czerwca br.

Nowo instalowane źródła ogrzewania muszą zostać zgłoszone do bazy w ciągu 14 dni od ich uruchomienia.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolskie narzędzie, pomocne w lokalizowaniu oraz wymianie przestarzałych pieców i kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklaracje można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony ceeb.gov.pl logując się profilem zaufanym lub przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz osobiście w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Niezłożenie deklaracji w terminie zagrożone jest karą grzywny w wysokości 5000 zł. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, do której są wprowadzane dane ze składanych deklaracji, jest prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Szczegóły na stronie Głównego Urządu Nadzoru Budowlanego

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu i złożeniu deklaracji CEBB skontaktuj się z ekodoradcą w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Pełni on dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 telefon 22 325-46-22. W razie pytań skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów nadzorującym pracę ekodoradcy.

Telefon 22 443-66-33, 22 443-63-67, e-mail: mokotow.wos@um.warszawa.pl