Informacje o dostępności urzędu

Co robimy

Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy

Tłumaczenie na polski język migowy jest dostępne online.
Na miejscu jest dostępna tablica tyflograficzna dla osób niewidomych.

Urząd Dzielnicy Mokotów

Warszawa ma osiemnaście dzielnic. Każda dzielnica ma swój urząd. Urząd Dzielnicy Mokotów jest częścią Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Urzędem Dzielnicy kieruje burmistrz oraz jego współpracownicy. Urząd Dzielnicy jest podzielony na części. Te części to wydziały. Każdy wydział zajmuje się innymi sprawami.

Czym zajmuje się Urząd Dzielnicy Mokotów

 • zajmuje się sprawami mieszkańców
 • obsługa mieszkańców odbywa się w budynku urzędu
 • dba o jakość pracy przedszkoli, szkół, instytucji
  kultury i obiektów sportowych na terenie dzielnicy
 • dba o obiekty opieki medycznej, takie jak przychodnia lub szpital
 • zarządza lokalami, budynkami i innymi obiektami
  na terenie dzielnicy
 • dba o drzewa i roślinność na terenie dzielnicy
 • dba o dobry stan dróg na terenie dzielnicy
 • dba o czystość i porządek na terenie dzielnicy

Co możesz załatwić w Urzędzie Dzielnicy Mokotów

 • sprawy związane z miejscem zamieszkania lub z pobytem stałym czy czasowym
 • sprawy związane z dowodem osobistym
 • sprawy związane z prawem jazdy
 • sprawy związane z rejestracją pojazdów
 • sprawy związane z pomocą pieniężną dla rodzin, takie jak fundusz alimentacyjny, 500+ i 300+, bon żłobkowy
 • sprawy związane z prowadzeniem firmy
 • sprawy związane z oświatą, na przykład możesz złożyć wniosek o dowóz osób z niepełnosprawnością do przedszkola lub szkoły
 • sprawy związane z kulturą i sportem, na przykład możesz dostać pomoc pieniężną na działania kulturalne i sportowe
 • sprawy związane z projektowaniem i budową budynków, na przykład możesz otrzymać pozwolenie na budowę
 • sprawy związane z projektowaniem i budową dróg, na przykład możesz dowiedzieć się o lokalnych drogach, oświetleniu ulicznym, planowanych remontach i inwestycjach, możesz też zgłosić dziurę w drodze
 • sprawy związane z ochroną środowiska, na przykład możesz zgłosić wycięcie drzew i krzewów albo zgłosić powalone drzewo, zepsute urządzenie na placu zabaw albo zaśmiecone ulice i chodniki
 • sprawy związane z geodezją, na przykład możesz dostać pisemną informację dotyczącą położenia i wielkości twojej działki lub nieruchomości
 • sprawy związane z nieruchomościami i lokalami, na przykład możesz postarać się o przyznanie mieszkania komunalnego lub mieszkania socjalnego. Są to mieszkania dla osób, których nie stać na zakup mieszkania
 • możesz wyrobić tutaj na przykład Kartę Warszawiaka, Kartę Młodego Warszawiaka i Kartę Dużej Rodziny. Karty te dają zniżki na przykład na zakupy, przejazdy lub bilety wstępu

Gdzie i jak załatwić sprawę w Urzędzie Dzielnicy Mokotów

Sprawy urzędowe załatwisz w Wydziale Obsługi Mieszkańca. Możesz przyjść osobiście lub załatwić sprawę przez telefon. Swoją wizytę możesz wcześniej umówić telefonicznie lub przez Internet. W Wydziale Obsługi Mieszkańca dowiesz się, jak załatwić daną sprawę. Dostaniesz odpowiedni formularz i dowiesz się, jak go wypełnić.

Kontakt

Numer telefonu: 22 443 65 00, 01, 02
Miejskie Centrum Kontaktu: 19 115
Na stronie internetowej jest dostępny tłumacz języka migowego.
Możesz umówić wizytę w urzędzie przez system rezerwacji Urzędu Miasta.

Adres Urzędu Dzielnicy Mokotów

ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

Wskazówki dojazdu

 • Najbliższa stacja metra: Pole Mokotowskie
 • Najbliższy przystanek autobusowy: Wiśniowa

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Dodatkowo w poniedziałki w godz. 16:00-18:00 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów w Wydziałach: Obsługi Mieszkańców, Działalności Gospodarczej, Delegaturze BAiSO oraz kasach.

Grafika - tekst łatwy do czytania i rozumienia
 

 

Co robimy – tekst łatwy do czytania i rozumienia 

Co robimy - tłumaczenie na Polski język migowy