Edukacja na Mokotowie

Na terenie dzielnicy działa szereg publicznych jednostek oświatowych. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, niezbędne pomoce dydaktyczne i audiowizualne. Poprzez wprowadzanie do szkół szerokiej gamy różnych programów edukacyjnych jak i zajęć sportowych, kulturalnych i ogólnorozwojowych uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności, a ci z nich, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce nagradzani są m.in. stypendiami.

Na Mokotowie działa też wiele niepublicznych placówek oświatowych na szczeblach: przedszkolnym, podstawowym, licealnym, policealnym i wyższym.