Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy - przejdź do strony Wydziału

Obwieszczenia w sprawie prowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Mokotów postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyróżnione wydarzenia

 • Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

  Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej, altany śmietnikowej i stróżówki na terenie obejmującym działki ew. nr 77/3, 77/4, 245/4 oraz części działek ew. nr 77/1 i 245/9 w obrębie 0207, dla potrzeb usług administracji publicznej m.st. Warszawy w budynku przy ul. A. Wejnerta 27

 • Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

 • Komunikat Wydziału Architektury i Budownictwa

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych nN i SN przy ul. J.P. Woronicza 82 na części działki ew. nr 3/85 z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

Archiwum komunikatów wydziału

 • Komunikat WAB 1-09-2022

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wołoska w Warszawie.

 • Komunikat WAB 29-08-2022

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - al. Harcerzy Rzeczpospolitej w Warszawie.

 • Komunikat WAB 24-08-2022

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

 • Komunikat WAB 12-08-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wraz z odcinkiem sieci Ø 150 mm w ul. Puławskiej i ul. Niedźwiedziej

 • Komunikat WAB 12-08-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn – 15 kV przy ul. Czerniakowskiej róg al. Polski Walczącej

 • Komunikat WAB 3-08-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 w ul. Wołoskiej

 • Komunikat WAB 19-07-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN i nN na części działki ew. nr 3/85 z obrębu 0127 przy ul. J. P. Woronicza 82

 • Komunikat WAB 19-07-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej, na działkach w rejonie ul. J.S. Bacha, ul. Batuty i ul. Sonaty

 • Komunikat WAB 15-07-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wraz z odcinkiem sieci Ø 150 mm w ul. Puławskiej i ul. Niedźwiedziej

 • Komunikat WAB 14-07-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn – 15 kV przy ul. Czerniakowskiej róg al. Polski Walczącej

 • Komunikat WAB 11-07-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na dz. ewid. nr 4 i 3/2, obręb 1-01-05, w rejonie ul. Żwirki i Wigury

 • Komunikat WAB 1-07-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku archiwum, na działce ew. nr 26 w obrębie 0415 przy ul. Wałbrzyskiej 3/5

 • Komunikat WAB 30-06-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mozarta 10, 3 i Wałbrzyskiej 3/5

 • Komunikat WAB 28-06-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wraz z odcinkiem sieci Ø 150 mm w ul. Puławskiej i ul. Niedźwiedziej

 • Komunikat WAB 28-06-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn – 15 kV przy ul. Czerniakowskiej róg al. Polski Walczącej

 • Komunikat WAB 20-06-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN i nN na części działki ew. nr 3/85 z obrębu 0127 przy ul. J. P. Woronicza 82

 • Komunikat WAB 20-06-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej

 • Komunikat WAB 14-06-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci wodociągowej DN150 w ul. Ursynowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania z al. Niepodległości

 • Komunikat WAB 6-06-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budynku archiwum przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

 • Komunikat WAB 6-06-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie 3 fragmentów sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie al. Wilanowskiej i ul. Dominikańskiej

 • Komunikat WAB 30-05-2022

  dotyczy: inwestycji budowlanej polegającej na budowie hali technologiczno-magazynowej oraz rozbudowie hali sortowni wraz z filtrami na działce ew. nr 8 w obrębie 0527 przy ul. Zawodzie 18

 • Komunikat WAB 25-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Bobrowieckiej

 • Komunikat WAB 25-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mozarta i Wałbrzyskiej

 • Komunikat WAB 19-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmską

 • Komunikat WAB 17-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 PE w ul. Wołoskiej od ul. Odyńca do ul. Woronicza

 • Komunikat WAB 17-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie 3 fragmentów sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu poniżej 0,5 Mpa, o długości ok. 95 m i średnicy 63 mm na działkach ew. nr 17/31, 17/32, 17/33, 17/44 z obrębu 1-04-10 w rejonie al. Wilanowskiej i ul. Dominikańskiej

 • Komunikat WAB 17-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej

 • Komunikat WAB 17-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN150 w ul. Ursynowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania z al. Niepodległości

 • Komunikat WAB 11-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budynku archiwum na działce ew. nr 26 w obrębie 0415 położonej przy ul. Wałbrzyskiej 3/5

 • Komunikat WAB 11-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mozarta i Wałbrzyskiej

 • Komunikat WAB 29-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Bobrowieckiej

 • Komunikat WAB 29-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie 3 fragmentów sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu poniżej 0,5 Mpa, o długości ok. 95 m i średnicy 63 mm na działkach ew. nr 17/31, 17/32, 17/33, 17/44 z obrębu 1-04-10 w rejonie al. Wilanowskiej i ul. Dominikańskiej w Warszawie

 • Komunikat WAB 29-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz rozbudowie sieci SN-15kV i NN-0,4kV przy ul. Batuty

 • Komunikat WAB 26-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmską

 • Komunikat WAB 26-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 PE w ul. Wołoskiej od ul. Odyńca do ul. Woronicza

 • Komunikat WAB 14-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN150 w ul. Ursynowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania z al. Niepodległości

 • Komunikat WAB 7-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Bobrowieckiej

 • Komunikat WAB 1-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 PE w ul. Wołoskiej od ul. Odyńca do ul. Woronicza

 • Komunikat WAB 1-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmską

 • Komunikat WAB 25-03-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz rozbudowie sieci SN-15kV i NN-0,4kV przy ul. Batuty