Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy - przejdź do strony Wydziału

Obwieszczenia w sprawie prowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Mokotów postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyróżnione wydarzenia

Archiwum komunikatów wydziału

 • Komunikat WAB 9-02-2023

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ogólnospławnej D 0,3 m na terenie stanowiącym część dz. ew. nr 11, 22 z obrębie 0124 w ulicy Huculskiej

 • Komunikat WAB 16-12-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara „Rudego”

 • Komunikat WAB 21-11-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4 kV, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 3/35, nr 26/3, nr 26/2, nr 16/1 i nr 3/27 w obrębie 0414 przy ul. Batuty

 • Komunikat WAB 16-11-2022

  Dotyczy: wydanej decyzji nr 18/CP/MOK/2022 z 13.10.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, DN 40 PE

 • Komunikat WAB 15-11-2022

  Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara „Rudego”

 • Komunikat WAB 4-11-2022

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej, altany śmietnikowej i stróżówki przy ul. A. Wejnerta

 • Komunikat WAB 3-11-2022

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku szpitalnego w zakresie oddziału Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19, przy ul. Jana III Sobieskiego 9

 • Komunikat WAB 28-10-2022

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 28/1 i nr 26/2 w obrębie 0414 przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej

 • Komunikat WAB 25-10-2022

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4 kV na terenie stanowiącym część działek ew. nr 3/35, nr 26/3, nr 26/2, nr 16/1 i nr 3/27w obrębie 0414 przy ul. Batuty

 • Komunikat WAB 21-10-2022

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara Rudego

 • Komunikat WAB 13-10-2022

  Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej, altany śmietnikowej i stróżówki w budynku przy ul. A. Wejnerta 27

 • Komunikat WAB 10-10-2022

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 w ul. Wołoskiej

 • Komunikat WAB 4-10-2022

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku szpitalnego w zakresie oddziału Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19, na działce ew. nr 14 w obrębie 0536 położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 9

 • Komunikat WAB 21-09-2022

  Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej, altany śmietnikowej i stróżówki na terenie obejmującym działki ew. nr 77/3, 77/4, 245/4 oraz części działek ew. nr 77/1 i 245/9 w obrębie 0207, dla potrzeb usług administracji publicznej m.st. Warszawy w budynku przy ul. A. Wejnerta 27

 • Komunikat WAB 20-09-2022

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

 • Komunikat WAB 19-09-2022

  Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, DN 40 PE w ul. Antoniewskiej, Korzennej i Gorącej

 • Komunikat WAB 9-09-2022

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Jana III Sobieskiego 9 w Warszawie.

 • Komunikat WAB 2-09-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych nN i SN przy ul. J.P. Woronicza 82 na części działki ew. nr 3/85 z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

 • Komunikat WAB 1-09-2022

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wołoska w Warszawie.

 • Komunikat WAB 29-08-2022

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - al. Harcerzy Rzeczpospolitej w Warszawie.

 • Komunikat WAB 26-08-2022

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

 • Komunikat WAB 12-08-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wraz z odcinkiem sieci Ø 150 mm w ul. Puławskiej i ul. Niedźwiedziej

 • Komunikat WAB 12-08-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn – 15 kV przy ul. Czerniakowskiej róg al. Polski Walczącej

 • Komunikat WAB 3-08-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 w ul. Wołoskiej

 • Komunikat WAB 19-07-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN i nN na części działki ew. nr 3/85 z obrębu 0127 przy ul. J. P. Woronicza 82

 • Komunikat WAB 19-07-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej, na działkach w rejonie ul. J.S. Bacha, ul. Batuty i ul. Sonaty

 • Komunikat WAB 15-07-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wraz z odcinkiem sieci Ø 150 mm w ul. Puławskiej i ul. Niedźwiedziej

 • Komunikat WAB 14-07-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn – 15 kV przy ul. Czerniakowskiej róg al. Polski Walczącej

 • Komunikat WAB 11-07-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na dz. ewid. nr 4 i 3/2, obręb 1-01-05, w rejonie ul. Żwirki i Wigury

 • Komunikat WAB 1-07-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku archiwum, na działce ew. nr 26 w obrębie 0415 przy ul. Wałbrzyskiej 3/5

 • Komunikat WAB 30-06-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mozarta 10, 3 i Wałbrzyskiej 3/5

 • Komunikat WAB 28-06-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wraz z odcinkiem sieci Ø 150 mm w ul. Puławskiej i ul. Niedźwiedziej

 • Komunikat WAB 28-06-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn – 15 kV przy ul. Czerniakowskiej róg al. Polski Walczącej