Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy - przejdź do strony Wydziału

Obwieszczenia w sprawie prowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Mokotów postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Archiwum rok 2021

 • Komunikat WAB 3-01-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nN i SN oraz złączy kablowych nN przy ul. Białej Floty na działkach ew. nr 3/79 i 3/81 (części działek) z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o.

 • Komunikat WAB 3-01-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nN i SN przy ul. Białej Floty i ul. Woronicza na działkach ew. nr 3/75, 3/81 (części działek) z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o.

 • Komunikat WAB 3-01-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Białej Floty na działce ew. nr 3/81 (część) z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o.

 • Komunikat WAB 28-12-2021

  dotyczy: umorzenia postępowania w sprawie rozbudowy budynku komendy i budowy nowego na terenie działki przy ul. Belwederskiej 16

 • Komunikat WAB 7-12-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Białej Floty

 • Komunikat WAB 7-12-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budowie podziemnej linii kablowej nN i SN oraz złączy kablowych nN przy ul. Białej Floty

 • Komunikat WAB 7-12-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budowie podziemnej linii kablowej nN i SN przy ul. Białej Floty i ul. Woronicza

 • Komunikat WAB 7-12-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na czas budowy projektowanego budynku oraz przebudowie sieci SN i NN na części dz. ew. nr 3/35, 3/27, 26/3, 26/2, 16/1 w obrębie 0414 przy ul. Batuty

 • Komunikat WAB 7-12-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4 kV i SN 15kV przy ul. Domaniewskiej

 • Komunikat WAB 30-11-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dn 100 mm, Lca 270 m w ul. Konduktorskiej od ul. Dolnej do ul. Promenada

 • Komunikat WAB 19-11-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4 kV i SN 15kV przy ul. Domaniewskiej

 • Komunikat WAB 19-11-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN w ul. Woronicza na działkach ew. nr 103/2 (część) z obrębu 0212 i nr 1 (część) z obrębu 0213 oraz nr 94 (część) z obrębu 0206 i nr 1 (część) z obrębu 0216 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

 • Komunikat WAB 16-11-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na na rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowo-administracyjnego na funkcję administracyjno-biurową przy ul. Belwederskiej 16

 • Komunikat WAB 4-11-2021

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na czas budowy projektowanego budynku oraz przebudowie sieci SN i NN na części dz. ew. nr 3/35, 3/27, 26/3, 26/2, 16/1 w obrębie 0414 przy ul. Batuty

 • Komunikat WAB 2-11-2021

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN w ul. Woronicza na działkach ew. nr 103/2 (część) z obrębu 0212 i nr 1 (część) z obrębu 0213 oraz nr 94 (część) z obrębu 0206 i nr 1 (część) z obrębu 0216 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

 • Komunikat WAB 2-11-2021

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4 kV i SN 15kV przy ul. Domaniewskiej

 • Komunikat WAB 11-10-2021

  dotyczy: budowy tymczasowej stacji transformatorowej oraz przebudowie sieci SN i NN na terenie dz. ew. nr 26/2, 16/1, 3/35, 3/27, 26/3 z obrębu 0414 przy ul. Batuty w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

 • Komunikat WAB 1-10-2021

  dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN w ul. Woronicza

 • Komunikat WAB 29-09-2021

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjno – biurowego z serwerownią dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

 • Komunikat WAB 17-09-2021

  dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej DN125 PE100 na terenie dz. ew. nr 49 i 37 w obrębie 0205 przy ul. R. Tagore/ M. Gandhiego