Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy - przejdź do strony Wydziału

Obwieszczenia w sprawie prowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Mokotów postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyróżnione wydarzenia

Archiwum rok 2021

 • Komunikat WAB 6-09-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno – biurowego z serwerownią dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, na części działki ew. nr 8/7 w obrębie 0116 przy ul. Wołoskiej 137
 • Komunikat WAB 13-08-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN125 PE100 na terenie dz. ew. nr 49 i 37 w obrębie 0205 przy ul. R. Tagore/ M. Gandhiego
 • Komunikat WAB 11-08-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dn 150 mm w ul. Podbipięty na odcinku ul. Wałbrzyska – ul. Niedźwiedzia
 • Komunikat WAB 10-08-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego z serwerownią dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 137
 • Komunikat WAB 27-07-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN125 PE100 na terenie dz. ew. nr 49 i 37 w obrębie 0205 przy ul. R. Tagore/ M. Gandhiego
 • Komunikat WAB 16-07-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dn 150 mm w ul. Podbipięty na odcinku ul. Wałbrzyska – ul. Niedźwiedzia
 • Komunikat WAB 7-04-2021
  dotyczy: inwestycji celu publicznego ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie na terenie działki ew. nr 30/2 w obrębie 0212 przy ul. Bełskiej 1/3
 • Komunikat WAB 31-03-2021
  dotyczy: inwestycji celu publicznego ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ogólnospławnej D 0,3m na terenie nieruchomości stanowiącej część dz. ew. nr 11, 22 w obrębie 0124 w ulicy Huculskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
 • Komunikat WAB 30-03-2021
  dotyczy: inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dn 100 mm w ul. Tyrreńskiej na działkach ew. nr 97 i 171 (część) z obrębu 0536 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
 • Komunikat WAB 17-03-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie na terenie działki ew. nr 30/2 w obrębie 0212 przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu
 • Komunikat WAB 16-03-2021
  dotyczy: inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi publicznej (7KDD) na odcinku od ul. Domaniewskiej do końca wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 4/2 z obrębu 10808 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych w Warszawie w dzielnicy Mokotów
 • Komunikat WAB 11-03-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV na działkach ew. nr 6, 17/1, 17/2, 48 i 14/8 z obrębu 0312 przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Komunikat WAB 11-03-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV na działkach ew. nr 6, 17/1 i 17/2 z obrębu 0312 przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Dynamic Development 2 Sp. z o.o.
 • Komunikat WAB 23-02-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ogólnospławnej D 0,3m na terenie nieruchomości stanowiącej część dz. ew. nr 11, 22 w obrębie 0124 w ulicy Huculskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
 • Komunikat WAB 12-02-2021
  dotyczy: inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie na terenie działki ew. nr 30/2 w obrębie 0212 przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu
 • Komunikat WAB 10-02-2021
  dotyczy: inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dn 100 mm w ul. Tyreńskiej na działkach ew. nr 97 i 171 (część) z obrębu 0536 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
 • Komunikat WAB 3-02-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV na działkach ew. nr 6, 17/1 i 17/2 z obrębu 0312 przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
 • Komunikat WAB 22-01-2021
  dotyczy: inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi publicznej (7KDD) na odcinku od ul. Domaniewskiej do końca wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 4/2 z obrębu 10808 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych w Warszawie w dzielnicy Mokotów”
 • Komunikat WAB 21-01-2021
  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV na działkach ew. nr 6, 17/1, 17/2, 48 i 14/8 z obrębu 0312 przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
 • Komunikat WAB 21-01-2021
  dotyczy: inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV na działkach ew. nr 6, 17/1 i 17/2 z obrębu 0312 przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów