Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy - przejdź do strony Wydziału

Obwieszczenia w sprawie prowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Mokotów postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyróżnione wydarzenia

Archiwum komunikatów wydziału

 • Komunikat WAB 30-05-2022

  dotyczy: inwestycji budowlanej polegającej na budowie hali technologiczno-magazynowej oraz rozbudowie hali sortowni wraz z filtrami na działce ew. nr 8 w obrębie 0527 przy ul. Zawodzie 18

 • Komunikat WAB 25-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Bobrowieckiej

 • Komunikat WAB 25-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mozarta i Wałbrzyskiej

 • Komunikat WAB 19-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmską

 • Komunikat WAB 17-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 PE w ul. Wołoskiej od ul. Odyńca do ul. Woronicza

 • Komunikat WAB 17-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie 3 fragmentów sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu poniżej 0,5 Mpa, o długości ok. 95 m i średnicy 63 mm na działkach ew. nr 17/31, 17/32, 17/33, 17/44 z obrębu 1-04-10 w rejonie al. Wilanowskiej i ul. Dominikańskiej

 • Komunikat WAB 17-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej

 • Komunikat WAB 17-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN150 w ul. Ursynowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania z al. Niepodległości

 • Komunikat WAB 11-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie budynku archiwum na działce ew. nr 26 w obrębie 0415 położonej przy ul. Wałbrzyskiej 3/5

 • Komunikat WAB 11-05-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Mozarta i Wałbrzyskiej

 • Komunikat WAB 29-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Bobrowieckiej

 • Komunikat WAB 29-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie 3 fragmentów sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu poniżej 0,5 Mpa, o długości ok. 95 m i średnicy 63 mm na działkach ew. nr 17/31, 17/32, 17/33, 17/44 z obrębu 1-04-10 w rejonie al. Wilanowskiej i ul. Dominikańskiej w Warszawie

 • Komunikat WAB 29-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz rozbudowie sieci SN-15kV i NN-0,4kV przy ul. Batuty

 • Komunikat WAB 26-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmską

 • Komunikat WAB 26-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 PE w ul. Wołoskiej od ul. Odyńca do ul. Woronicza

 • Komunikat WAB 14-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN150 w ul. Ursynowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania z al. Niepodległości

 • Komunikat WAB 7-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Bobrowieckiej

 • Komunikat WAB 1-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 PE w ul. Wołoskiej od ul. Odyńca do ul. Woronicza

 • Komunikat WAB 1-04-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmską

 • Komunikat WAB 25-03-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz rozbudowie sieci SN-15kV i NN-0,4kV przy ul. Batuty

 • Komunikat WAB 8-03-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, DN 40 PE w ul. Antoniewskiej, Korzennej i Gorącej

 • Komunikat WAB 18-02-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, DN 40 PE w ul. Antoniewskiej, Korzennej i Gorącej

 • Komunikat WAB 26-01-2022

  dotyczy: inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie na terenie działki ew. nr 30/2 w obrębie 0212 przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu

 • Komunikat WAB 3-01-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nN i SN oraz złączy kablowych nN przy ul. Białej Floty na działkach ew. nr 3/79 i 3/81 (części działek) z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o.

 • Komunikat WAB 3-01-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nN i SN przy ul. Białej Floty i ul. Woronicza na działkach ew. nr 3/75, 3/81 (części działek) z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o.

 • Komunikat WAB 3-01-2022

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Białej Floty na działce ew. nr 3/81 (część) z obrębu 0127 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o.